ДСТУ EN 1247:2018 Ливарне устатковання. Вимоги щодо безпечності для ковшів, наливного устатковання, відцентрових ливарних машин безперервної та напівбезперервної дії (EN 1247:2004 + A1:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Ливарне устатковання
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ
ДЛЯ КОВШІВ, НАЛИВНОГО
УСТАТКОВАННЯ, ВІДЦЕНТРОВИХ
ЛИВАРНИХ МАШИН БЕЗПЕРЕРВНОЇ
ТА НАПІВБЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ

ДСТУ EN 1247:2018
(EN 1247:2004 + А1:2010, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 16 липня 2018 року № 206

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 грудня 2018 р. № 508 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1247:2004 + А1:2010 Foundry machinery — Safety requirements for. ladles, pouring equipment, centrifugal casting machines, continuous and semi continuous casting machines (Ливарне устатковання. Вимоги щодо безпечності для ковшів, наливного устатковання, відцентрових ливарних машин безперервної та напівбезперервної дії) і внесений з дозволу CEN, Avenue Магnіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за СЕN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1247:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1247:2004 + А1:2010

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Загальні положення

5.2 Ковші

5.3 Усталювання для лиття

5.4 Відцентрові ливарні машини

5.5 Машини безперервного та напівбезперервного лиття для кольорових металів

5.6 Вимірювання та декларування рівня звукової потужності відповідно до EN 1265:1999 + А1:2008

6 Верифікація вимог та/або заходів щодо безпеки

7 Інформація щодо застосування

7.1 Загальні положення

7.2 Запобіжні пристрої та знаки безпеки

7.3 Марковання

7.4 Супровідні документи

Додаток А (довідковий) Методи перевіряння займистості гідравлічних рідин

Додаток В (довідковий) Приклади типового проектування

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1247:2004 + А1:2010 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1247:2018 (EN 1247:2005+А1:2010, IDT) «Ливарне обладнання. Вимоги щодо безпечності для ковшів, наливного устатковання, відцентрових ливарних машин безперервної та напівбезперервної дії», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1247:2004 + А1:2010 (версія en) «Foundry machinery — Safety requirements for ladles, pouring equipment, centrifugal casting machines, continuous and semi continuous casting machines».

Відповідальний за цей стандарт в Україні — Національний орган стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 1247:2004 + А1:2010 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ISO 7745 та CLC/TR 50404, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні стандарти.

EN 349, EN 746-2, EN 842, EN 981, EN 1265, EN 60529, EN 61310-1, EN 61310-2, EN ISO 4871, EN ISO 7731, EN ISO 11688-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13850, EN ISO 13857, EN ISO 14122-1, EN ISO 14122-2, EN ISO 14122-3, EN ISO 14122-4, ISO 3864-1 та ISO 7000 прийнято в Україні як націо нальні стандарти, їхні назви наведено в національному довідковому додатку НА.

EN 626-1, EN 626-2, EN 953, EN 982, EN 983, EN 1088 та EN 60519-1:2003 наразі не чинні, замість них чинні відповідно EN ISO 14123-1:2015, EN ISO 14123-2:2015, EN ISO 14120:2015, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 14119:2013 та EN 60519-1:2015, їх прийнято в Україні як національні стандарти, їхні назви наведено в національному довідковому додатку НА.

EN 1037:1995 та EN 60204-1:1997 наразі не чинні, замість них чинні EN ISO 14118:2018 та EN 60204-1:2018, які в Україні не прийнято як національні стандарти. Натомість в Україні прийнято як національні стандарти EN 1037:1995 + А1:2008 та EN 60204-1:2006, їхні назви наведено в національному довідковому додатку НА.

В Україні також прийнято як національний стандарт EN 953:1997 + А1:2009, його назву наведено в національному довідковому додатку НА. EN 953:1997 + А1:2009 наразі не чинний, замість нього чинний EN ISO 14120:2015.

EN ISO 12100-1:2003 та EN ISO 12100-2:2003 наразі не чинні, замість них чинний EN ISO 12100:2010, який прийнято в Україні як національний стандарт, його назву наведено в національному довідковому додатку НА.

ВСТУП до EN 1247:2004 + А1:2010

Цей стандарт є стандартом типу С відповідно до EN ISO 12100.

Цей стандарт установлює ступінь небезпеки, небезпечних ситуацій та подій стосовно наливного устатковання та ливарних машин, що належать до його сфери застосування.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від положень, зазначених у стандартах типів А або В, то положення цього стандарту типу С для устатковання, яке було спроектовано та виготовлено відповідно до положень стандарту типу С, мають пріоритет відносно положень інших стандартів.

За текстом, як пояснення, наведено приклад попереджувального заходу, однак його не треба розглядати як єдине можливе рішення. Інші рішення можуть бути застосовані за умови їх відповідності усім критеріям, визначеним у вимогах.

Цей стандарт дозволяє експлуатування та обслуговування наливного устатковання й ливарних машин лише персоналом, який має належну компетентність.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛИВАРНЕ УСТАТКОВАННЯ
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ДЛЯ КОВШІВ,
НАЛИВНОГО УСТАТКОВАННЯ, ВІДЦЕНТРОВИХ ЛИВАРНИХ МАШИН
БЕЗПЕРЕРВНОЇ ТА НАПІВБЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ

FOUNDRY MACHINERY
SAFETY REQUIREMENTS FOR LADLES, POURING EQUIPMENT,
CENTRIFUGAL CASTING MACHINES, CONTINUOUS
AND SEMI CONTINUOUS CASTING MACHINES

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги, які має виконати виробник для прогнозування ризиків, пов’язаних із проектуванням, складанням та монтуванням, під час уведення в експлуатацію, експлуатування, технічного обслуговування та виведення з експлуатації таких машин та обладнання, які використовуються прямо або опосередковано в ливарному виробництві:

— ливарні ковші;

— ливарне устатковання;

— відцентрові ливарні машини для виробництва труб (тільки машини з горизонтальною віссю обертання або віссю обертання під кутом);

— машини безперервного та напівбезперервного лиття кольорових металів.

Цей стандарт установлює вимоги щодо:

— органів керування;

— захисту від:

— механічних небезпек, переміщення машин та матеріалів, викидання деталей, матеріалів, рідин та газів, вибухів, порушення стійкості конструкції;

— загроз ураження електричним струмом;

— вибуху, пожежі, ошпарювання, контакту з гарячими частинами (опіків), газів та полум’я;

— шуму та вібрацій;

— теплового випромінювання;

— шкідливих побічних продуктів, отруєння, забруднення повітря в робочій зоні;

— ударів;

— погіршення здоров’я працівників;

— порізів;

— роздавлювання;

— неякісного технічного обслуговування та забезпечення системи попередження.

Передбачається, що:

— для нормального експлуатування обладнання, на яке поширюється цей стандарт, може бути передбачено втручання персоналу;

— керування машинами здійснюється кваліфікованим і спеціально навченим персоналом;

— машини використовують в умовах достатньої освітленості робочого місця відповідно до норм або вимог EN 12464-1.

Цей стандарт не встановлює вимог щодо безпечності для машинних комплексів та допоміжного устатковання, плавильного, кріпильного, сушильного та/або опалювального устатковання, кранових установок, лебідок, конвеєрів або вантажно-розвантажувальних систем, які можуть входити до складу зазначеного вище устатковання; або для ливарних ковшів, які застосовуються в сталеливарному виробництві; або входять до складу крана; або ливарних ковшів, що використовуються на ливарній машині; або для посудин, які використовують під час транспортування розплавленого металу магістра лями загального користування; або для установок безперервного або напівбезперервного лиття, які характерні для сталеливарного виробництва; або під час переміщення ковшів вручну.

Цей стандарт не застосовний до ковшів, ливарного устатковання, відцентрових ливарних машин та машин безперервного та напівбезперервного лиття, які були вироблені до дати його опублікування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 626-1 Safety of machinery — Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery — Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers

EN 626-2 Safety of machinery — Reduction of risk to health from hazardous substances emitted by machinery — Part 2: Methodology leading to verification procedures

EN 746-2:2010, Industrial thermoprocessing equipment — Part 2: Safety requirements for combustion and fuel handling systems

EN 842 Safety of machinery — Visual danger signals — General requirements, design and testing

EN 953 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 981 Safety of machinery — System of auditory and visual danger and information signals

EN 982 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 1037 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1088 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1265:1999 + A1:2008 Safety of machinery — Noise test code for foundry machines and equipment

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60519-1:2003 Safety in electroheat installations — Part 1: General requirem ents (IEC 60519-1:2003)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 61310-1 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007)

EN 61310-2 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking (IEC 61310-2:2007)

EN ISO 4871 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 7731 Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals (ISO 7731:2003)

EN ISO 11688-1 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

EN ISO 14122-1 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means of access between two levels (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2004)

ISO 3864-1 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas

ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis

ISO 7745 Hydraulic fluid power — Fire-resistant (FR) fluids — Guidelines for use

CLC/TR 50404 Electrostatics — Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

EN 626-1 Безпечність машин. Зниження ризику для здоров’я, спричинюваного небезпечними речовинами, які виділяють машини. Частина 1. Принципи та технічні вимоги для виробників машин

EN 626-2 Безпечність машин. Зниження ризику для здоров’я, спричинюваного небезпечними речовинами, які виділяють машини. Частина 2. Методологія визначення порядку перевіряння

EN 746-2:2010 Устатковання для промислового термообробпення. Частина 2. Вимоги щодо безпеки до топок і систем транспортування, зберігання та перевантаження палива

EN 842 Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування

EN 953 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування й конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 981 Безпечність машин. Система акустичних та оптичних аварійних інформаційних сигналів

EN 982 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки до гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Гідравліка

EN 983 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Пневматика

EN 1037 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 1088 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування та вибирання

EN 1088 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, пов’язані з захисними пристроями. Принципи конструювання і вибору

EN 1265:1999 + А1:2008 Безпечність машин. Норми та правила випробування на шум від ливар них машин і устатковання

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, модифіковано)

EN 60519-1:2015 Безпечність електротермічного устатковання. Частина 1. Загальні технічні вимоги (ІЕС 60519-1:2003)

EN 60529 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN 61310-1 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:2007)

EN 61310-2 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування (ІЕС 61310-2:2007)

EN ISO 4871 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 7731:2008 Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки (ISO 7731:2003)

EN ISO 11688-1 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основні терміни, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з убезпеченням. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками (ISO 13857:2008)

 EN ISO 14122-1 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір фіксованих засобів доступу між двома рівнями (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2:2016 Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 2. Робочі платформи та проходи (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3:2016 Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини та поручні (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4:2016 Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 4. Стаціонарні сходи (ISO 14122-4:2004)

ISO 3864-1 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення

ISO 7000 Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд

ISO 7745 Приводи гідравлічні. Вогнестійкі (FR) рідини. Настанова щодо використання

CLC/TR 50404 Електростатика. Кодекс усталеної практики щодо уникнення небезпек, пов’язаних зі статичною електрикою.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online