ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 2

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19051 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 2
Дата початку дії01.01.2001
Дата прийняття28.11.2000
Дата скасування дії 01.01.2011
СтатусНедіючий
Новий документДБН А.1.1-1-2009
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаА.1.1-1-93
РозробникМіністерство розвитку громад та територій України, що є правонаступником Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон), Держбуду УРСР, Мінінвестбуду України, Мінбудархітектури України, Держкоммістобудування України, Держбуду України, Мінбуду України, Мінрегіонбуду України
Орган, що прийнявМіністерство розвитку громад та територій України, що є правонаступником Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон), Держбуду УРСР, Мінінвестбуду України, Мінбудархітектури України, Держкоммістобудування України, Держбуду України, Мінбуду України, Мінрегіонбуду України


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДБН А.1.1-1:2009 Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.4-0.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення

ДСТУ EN 520:2018 Плити гіпсокартонні. Визначення, вимоги та методи випробування (EN 520:2004+А1:2009, IDT)

ДСТУ Б EN 1024:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення геометричних характеристик (EN 1024:2012, IDT)

ДСТУ Б EN 1304:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток і фасонні вироби. Технічні умови на продукцію (EN 1304:2013, IDT)

ДСТУ Б EN 13791:2013 Оцінка міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних бетонних елементах (EN 13791:2007, IDT)

ДСТУ Б EN 14216:2012 Цемент. Склад, технічні умови та критерії відповідності спеціальних цементів з низьким тепловиділенням (EN 14216:2004, IDT)

ДСТУ Б EN 14782:2015 Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)

ДСТУ Б EN 1536:2015 Виконання спеціальних геотехнічних робіт. Палі бурові (EN 1536:2010, IDT)

ДСТУ Б EN 197-2:2016 Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності (EN 197-2:2014, IDT)

ДСТУ Б EN 538:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Випробування міцності на згин (EN 538:1994, IDT)

ДСТУ Б EN 539-1:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 1. Випробування на герметичність (EN 539-1:2005, IDT)

ДСТУ Б EN 539-2:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 2. Випробування на морозостійкість (EN 539-2:2013, IDT)

ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 Умовні позначення графічних документів містобудівної документації

ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування

ДСТУ Б В.2.7-121:2014 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б Д.2.2-52:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби. Монтаж прогонових будов (Збірник 30) (ДСТУ Б Д.2.2-8:2008, MOD)

ДСТУ Б ЕN 14364:2012 Системи пластмасових трубопроводів для напірного та безнапірного дренажу та каналізації. Армовані скловолокном термореактивні пластмаси (GRP) на основі ненасиченої смоли поліестеру (UP). Технічні умови для труб, фасонних виробів та з`єднань (ЕN 14364:2006+А1:2008, IDT)

ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016 Настанова з улаштування земляного полотна автомобільних доріг

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Зміна № 2 ДБН А

Зміна № 2 ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення". Затверджена та введена в дію наказом Держбуду України від 28.11.2000 р. № 262. Дата введення 2001-01-01

 

Текст зміни

Додаток 1. Підклас Д.2 класу Д Схеми класифікації нормативних документів України в галузі будівництва доповнити комплексами Д.2.7, Д.2.8 і викласти у виг­ляді:

 

СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ

нормативних документів України  в галузі будівництва

 

Таблицю "Класифікація нормативних документів України в галузі будівництва" доповнити рядками такого змісту:                     

Шифр

Найменування класів, підкласів та комплексів документів

Напрямки стандартизації та нормування

Д.2.7

Ресурсні кошторисні норми експлуатації

Ресурсні кошторисні нормативи

 

будівельних машин і механізмів

на експлуа­тацію будівельних машин і механізмів

Д.2.8

Ресурсні елементні кошторисні норми на

Ресурсні елементні кошторисні нормативи

 

ремонт устаткування

на ремонт устаткування

 


Изменение № 2 ДБН А. 1.1-1-93 "Система стандартизации и нормирования в строительстве. Основные положения". Утверждено и введено в действие приказом Госстроя Украины от 28.11.2000 г. № 262. Дата введения 2001-01-01

 

Текст изменения

 

Приложение 1. Подкласс Д.2 класса Д Схемы клас­сификации нормативных документов Украины в области строительства дополнить комплексами Д.2.7, Д.2.8 и изложить в виде:

 

СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ

нормативных документов Украины в области строительства

 

Таблицу "Классификация нормативных документов Украины в области строительства" дополнить строками следующего содержания:

 

Шифр

Наименование классов,подклассов и комплексов документов

Направления стандартизации и нормирования

Д.2.7

Ресурсные сметные нормы эксплуатации

Ресурсные сметные нормативы на

 

строительных машин и механизмов

эксплуа тацию строительных машин и

 

 

механизмов

Д.2.8

Ресурсные элементные сметные нормы на

Ресурсные элементные сметные нормативы

 

ремонт оборудования

на ремонт оборудования

 

Для більш зручної роботи з текстом документа
(друк документа, пошук по тексту, зміст) необхідно авторизуватися.

Увійти в Особистий кабінет

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com