ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Із Зміною № 1

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
Основні положення

ДБН В.2.2-40:2018
ІЗ ЗМІНОЮ № 1

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2022

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ПАТ "КИЇВЗНДІЕП)

РОЗРОБНИКИ: В. Куцевич, д-р архітектури (науковий керівник); В. Брунько; Б. Губов; В. Ніжник, канд. техн. наук; Р. Уханський, канд. техн. наук; I. Чернядьєва (відповідальний виконавець)

За участю:
Київський Національний університет будівництва і архітектури (М. Литовчук, О. Нікітенко, I. Огієнко, О. Хоменко)
Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (Т. Литвиненко, канд. техн. наук)
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова (В. Івасенко, канд. техн. наук; Т. Жидкова, канд. техн. наук)
Громадська спілка "Всеукраїнське громадське об'єднання "Національна Асамблея людей з інвалідністю України" (В. Сушкевич, Я. Грибальський, Є. Свет)
Комітет доступності Краматорської міської ради Донецької області (Ю. Гайдук)
ВГОІ УТОГ (І. Чепчина)
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України" (В. Акіменко, д-р мед. наук; В. Махнюк, д-р мед. наук)
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (Я. Балло, канд. техн. наук)

РОЗРОБНИКИ Зміни № 1: В. Куцевич, д-р архітектури (науковий керівник); В. Бельчиков; Б. Губов; Т. Іокова; А. Нечепорчук, канд. техн. наук; О. Пащенко; Л. Філатова; І. Чернядьєва (відповідальний виконавець); В. Шпара, канд. архітектури

За участю:
Київський Національний університет будівництва і архітектури (М. Литовчук, О. Нікітенко, І. Огієнко, О. Хоменко)
Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту ДСНС України (В. Ніжник, д-р техн. наук; Я. Балло, канд. техн. наук; Ю. Фещук, канд. техн. наук; А. Циганков)
ТК 104 "Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри" (І. Сікоренко)

2 ВНЕСЕНО: Департамент з питань проектування об’єктів будівництва,технічного регулювання та науково-технічного розвитку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

ВНЕСЕНО Зміна № 1: Директорат просторового планування територій та архітектури Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО:
Міністерство охорони здоров'я України (лист від 15.11.2018 № 05.1-14-30488)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 15.11.2018 № 012-17463/261)
Міністерство соціальної політики України (лист від 16.11.2018 № 22321/0/2-18/58)

ПОГОДЖЕНО Зміну № 1:
Міністерство охорони здоров'я України (лист від 25.11.2021 № 26-04/34829/2-21)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 10.11.2021 № 01-19002/261-2)
Міністерство соціальної політики України (лист від 10.11.2021 № 19014/0/2-21/58)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.11.2018 № 327.

Чинні з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опубліковання в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (з 2019-04-01)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Зміни № 1: наказ Мінрегіону від 30.12.2021 № 365 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72, з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з (2022-09-01)

5 НА ЗАМІНУ: ДБН В.2.2-17:2006

Мінрегіон України, 2022

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 ВИМОГИ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

5.1 Входи і шляхи руху

5.2 Відкриті сходи пішохідних шляхів
(Назву підрозділу 5.2 змінено, Зміна № 1)

5.3 Відкриті пандуси
(Назву підрозділу 5.3 змінено, Зміна № 1)

5.4 Паркувальні місця

5.5 Пристрої і обладнання

6 ВИМОГИ ДО ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

6.1 Входи та шляхи руху до будівель

6.2 Горизонтальні комунікації

6.3 Вертикальні комунікації

6.4 Внутрішнє обладнання

7 ОСОБЛИВІ ВИМОГИ ДО СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

7.1 Житлові будинки і приміщення

7.2 Зони обслуговування відвідувачів у громадських будівлях і спорудах

7.3 Робочі місця

8 ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ, ОРІЄНТУВАННЯ, ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ КОРИСТУВАННІ СЕРЕДОВИЩЕМ

8.1 Тактильні елементи доступності

8.2 Тактильні смуги

8.3 Тактильні інформаційні покажчики

8.4 Візуальні елементи доступності (ВЕД)

8.5 Аудіопокажчики (АП)

9 ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ

10 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

11 САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ

Санітарно-гігієнічні приміщення

Додаток А (обов'язковий) Розрахунок кількості ліфтів, необхідних для порятунку осіб з інвалідністю із пожежобезпечних зон
(Назву додатка А змінено, Зміна № 1)

Додаток Б Матеріали до розрахунку індивідуального пожежного ризику МГН
(Назву додатка Б змінено, Зміна № 1)

Додаток В Засоби отримання інформації

Додаток Г Бібліографія

Додаток Д (рекомендований) Матеріали до розрахунку максимального ухилу й довжини пандуса
(Зміст доповнено додатком Д, Зміна № 1)

Додаток Е (рекомендований) Схема облаштування дверного прорізу
(Зміст доповнено додатком Е, Зміна № 1)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

УКРАЇНИ ІНКЛЮЗІВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
Основні положення

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Основные положения

INCLUZIYA OF BUILDINGS AND STRUKCHES
Substantive provisions

Чинні від 2022-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці норми поширюються на проектування, будівництво нових та реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт існуючих житлових будинків та громадських будівель і споруд, а також на розумне їх пристосування з урахуванням потреб маломобільних груп населення (далі – МГН).

Ці норми встановлюють загальні положення щодо забезпечення доступності будівель і споруд, їх розумного пристосування з урахуванням потреб МГН та конкретизуються в інших будівельних нормах з урахуванням специфіки об'єкта нормування.

Вимоги цих норм є обов’язковими для виконання усіма юридичними та фізичними особами на території України, окрім будівництва індивідуальних житлових будинків.

Дані норми забезпечують рівні права на використання житлових будинків і громадських будівель та споруд різними верствами населення, в тому числі МГН.
(Розділ 1 змінено, Зміна № 1)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 0.00-1.51-88 Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок (Правила улаштування та безпечної експлуатації фреонових холодильних установок)

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДСанПіН 145-2011 Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ДСанПіН 8.2.1-181-2012 Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.2.2-14:2016 Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування

ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН 363-92 Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти

ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти

ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров’я

ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення

ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15-2019 Житлові будинки. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-16-2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-18:2007 Заклади соціального захисту населення

ДБН В.2.2-20:2008 Готелі

ДБН В.2.2-23:2009 Підприємства торгівлі

ДБН В.2.2-24:2009
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

ДБН В.2.2-26:2010 Суди

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.2-41:2019 Висотні будівлі.Оановні положення
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-7-2010 Метрополітени

ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-20:2019 Газопостачання
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-24:2012 Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-28:2018 Природне та штучне освітлення

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.3.2-2-2009
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

ДСТУ Б А.1.1-91:2008 Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм

ДСТУ Б В.1.1-4-98 Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-282:2011 Плитки керамічні для підлог. Технічні умови (ЕN 14411:2006, NEQ)

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування

ДСТУ 2735-94
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови

ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н В.2.2-31-2011 Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху

ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016 Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури та містобудування

ДСТУ IEC TR 60083:2015 (IEC TR 60083:2015, IDT) Штепселі та розетки побутового й аналогічного загального призначення, стандартизовані в країнах-членах

МЕК ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ISO 4190-6:1984, IDT)

ДСТУ ISO 9386-1:2005
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ ISO 9386-2:2005
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ ISO 17049:2017 (ISO 17049:2013, IDT) Доступне проектування. Застосування шрифту Брайля на інформаційних вказівниках, обладнанні та приладах

ДСТУ ISO 23599:2017 (ISO 23599:2012, IDT) Вироби для надання допомоги сліпим і людям зі слабким зором. Тактильні індикатори пішохідної зони

ДСТУ EN 81-20:2015 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські (EN 81-20:2014, IDT);

ДСТУ EN 81-82:2017 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Наявні ліфти. Частина 82. Норми щодо поліпшення доступності наявних ліфтів для осіб, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями (EN 81- 82:2013, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 81-40:2016 "Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні платформи для осіб з обмеженою рухливістю (EN 81-40:2008, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 81-41:2016 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 41. Вертикальні підіймальні платформи, призначені для використання особами з обмеженою рухливістю (EN 81-41:2010, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 81-70:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне вико- ристання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 70. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями (EN 81-70:2003, IDT)

ДСТУ EN 81-71+А1:2008 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 71. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Ліфти стійкі до вандалізму (EN 81-71:2005+А1, IDT)

ДСТУ EN 81-72:2017 (EN 81-72:2015, IDT) Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні

ДСТУ EN 81-73:2017 (EN 81-73:2016, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі

ДСТУ 3960-2000 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення (2624)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ ISO 4190-5:2008 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристрої (ISO 4190-5:2006 IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 50133-2-1:2012 (EN 50133-2-1:2000, IDТ) Системи тривожної сигналізації. Системи контролювання доступу охоронного призначення. Частина 2-1. Загальні вимоги до складників систем (EN 50133-2-1:2000, IDТ)

ДСТУ EN 50136-1:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устаткування. Частина 1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень (EN 50136-1:2012/A1:2018, IDT). Зміна № 1:2019
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б EN 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики (EN 15251:2007, IDT)

ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online