ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Зі Зміною № 1

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ВНУТРІШНІЙ ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ
ЧАСТИНА І. ПРОЕКТУВАННЯ
ЧАСТИНА II. БУДІВНИЦТВО

ДБН В.2.5-64:2012

ЗІ ЗМІНОЮ № 1

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний проектний інститут містобудування "Міськбудпроект" (м. Полтава)

РОЗРОБНИКИ: Ж. Бовкун, М. Кашликов (науковий керівник), Л. Павлик, Н. Касімова

За участю: Інститут гігієни і медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України (О. Зоріна, канд. біол. наук; Н. Сахно)
УкрНДІ пожежної безпеки МНС України (Р. Уханський) Держпожбезпеки МНС України (О. Євсеєнко, С. Мусійчук, О. Гладишко, В. Сокол)
Головне управління МНС в м. Києві (В. Федюк) ТОВ "Данфосс ТОВ" (В. Пирков, канд. техн. наук)
ДП ДПІ "ДНІПРОЦІВІЛЬПРОЕКТ" (А. Самойленко, канд. техн. наук; Л. Самойленко) ТОВ "ЦентрСЕПРОтепломережа" (О. Семенець)

РОЗРОБЛЕНО Зміну № 1: Український державний науково-дослідний проектно- вишукувальний інститут "УкрНДІводоканалпроект"

РОЗРОБНИКИ Зміни № 1: О. Оглобля, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Краток; Н. Борисенко

За участю:
ДП Державний проектний інститут містобудування "Міськбудпроект" (м. Полтава) (В. Гавриленко, Н. Касімова)
Державна установа "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України" (В. Прокопов, д-р мед. наук, О. Зоріна, канд. біолог. наук),
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України (В. Гончарук, д-р хім. наук) УСПТБ (Б. Платкевич, А. Мінченко) ТОВ "Агентство будівельних експертиз" (О. Гладишко)
УкрНДІЦЗ (В. Кропивницький, В. Ніжник, канд. техн. наук, Р. Уханський, Я. Балло)
ДП "НДКТІ МГ" (В. Кравченко, канд. техн. наук, О. Кравченко, канд. техн. наук), ДП НДІБК (В. Тарасюк, канд. техн. наук, О. Бєлоконь)
ТОВ "Торгівельний дім "Євротрубпласт" (О. Стрілець, О. Козак) ДП "Дніпроцивільпроект" (Л. Самойленко, А. Самойленко, канд. техн. наук), КНУБА (В. Балло)
ПрАТ "Київводоканал" (Д. Новицький) КП "Вінницяоблводоканал" (О. Чернятинський, А. Якименко, С. Мацик)
КП "Харьківводоканал" (О. Коваленко)

2 ВНЕСЕНО: Управління архітектурно-конструктивних систем будинків і споруд Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

ВНЕСЕНО
Зміна № 1: Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України

3 ПОГОДЖЕНО:
МНС України, Державний департамент пожежної безпеки, лист від 26.11.2010 р. № 36/4/7951
Міністерство охорони здоров'я України, Державна санітарно-епідеміологічна служба, лист від 10.02 2011 р. № 05.03.02-071/10693
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, лист від 31.05.2010 р. № 7/13-5173

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.10.2012 р. № 553

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ чинні з 2013-03-01

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Зміни № 1: наказ Мінрегіону від 25 вересня 2018 року № 251, з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" (з 2019-03-01)

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (Втрачають чинність на території України СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" та СНиП 3.05.01- 85 "Внутренние санитарно-технические системы (у частині, що стосується водопроводу та каналізації))

Мінрегіон України, 2019

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Загальні положення

ЧАСТИНА І. ПРОЕКТУВАННЯ

5 Визначення розрахункових витрат води, кількості стоків і теплоти на потреби гарячого водопостачання

6 Якість, температура і тиск води в системах водопроводів

7 Системи холодного та гарячого водопостачання

8 Системи протипожежного водопроводу

9 Трубопроводи та арматура

10 Системи внутрішніх водопроводів холодної і гарячої води

11 Розрахунок трубопроводів систем холодного водопостачання

12 Розрахунок трубопроводів систем гарячого водопостачання

13 Засоби для вимірюваня витрат води

14 Насосні установки

15 Запасні і регулюючі ємкості

16 Вимоги до систем внутрішнього водопроводу в особливих природних і кліматичних умовах

16.1 Просідаючі грунти

16.2 Сейсмічні райони

16.3 Підроблювані території

17 Системи каналізації

18 Вимоги до проектування санітарно-технічних приладів та обладнання прийому стічних вод

19 Системи внутрішньої каналізації

20 Розрахунок трубопроводів каналізаційних систем

21 Вимоги до проектування установок для очищення та перекачування стічних вод

22 Внутрішні водостоки

22.1 Самопливні системи

22.2 Гравітаційно-вакуумні системи

23 Вимоги до систем внутрішньої каналізації і водостоків в особливих природних і кліматичних умовах

23.1 Просідаючі грунти

23.2 Сейсмічні райони

23.3 Підроблювані території

ЧАСТИНА II. БУДІВНИЦТВО

24 Загальні положення

25 Заготівельні роботи

25.1 Виготовлення вузлів і деталей систем холодного і гарячого водопостачання

25.2 Виготовлення вузлів і деталей систем каналізації та водостоків

25.3 Комплектація і підготовка до встановлення санітарно-технічних приладів, вузлів і деталей трубопроводів

26 Монтажно-складальні роботи

26.1 Загальні положення

26.2 Внутрішнє холодне і гаряче водопостачання

26.3 Внутрішня каналізація і водостоки

27 Випробування внутрішніх санітарно-технічних систем

27.1 Загальні положення

27.2 Випробування систем внутрішнього холодного та гарячого водопостачання

27.3 Випробування систем внутрішньої каналізації і водостоків

Додаток А Розрахункові витрати води

Додаток Б Розміри отворів і борозен для прокладання трубопроводів у перекриттях, стінах і перегородках будинку, будівлі, споруди

Додаток В Форма акта індивідуального випробування обладнання (насосів)

Додаток Г Форма акта гідростатичного (гідравлічного) випробування внутрішніх систем холодного і гарячого водопостачання на герметичність

Додаток Д Форма акта манометричного (пневматичного) випробування внутрішніх систем холодного та гарячого водопостачання на герметичність

Додаток Е Форма акта випробування систем внутрішньої каналізації і водостоків

Додаток Ж Форма акта перевірки системи водопостачання, каналізації і регулювання санітарно-технічних приладів

Додаток И Бібліографія

ВСТУП

В основу розроблення цих будівельних норм покладені

СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий", розроблені авторським колективом ОАО "СантехНИИпроект", та СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" в частині вимог щодо водопроводу та каналізації, розроблені Державним проектним інститутом "Проектпромвентиляция" та науково-дослідним інститутом гідромеханізації, санітарно-технічних і спеціальних будівельних робіт (ВНИИГС) Минмонтажспецстроя СССР.

Ці Норми враховують вимоги європейських норм EN 15316-3-3:2007 Heatinq systems in buildings - Method for calculation of system enerqy requirements and system efficiencies - Part 3-3: Domestic hot water systems, qeneration, CEN/TC 164 WG 2 N 0393:2006-11 -09 Technical Report - Recommendations inside buildings conveying water for human consumption та до вимог Європейської Комісії European Guidelines for Control and Prevention of Travel Associated Legionnaires' Disease, DVGW Technische Regel Arbeitsblatt W 551:2004 Trinkwassererw-rmun-s-und Trinkwasserleitungsanlagen; Technische Manahmen zur Verminderung des Legionelltnwachstums; Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasser стосовно систем гарячого водопостачання (зменшення перепаду температури води в циркуляційних кільцях, знешкодження легіонели та використання термодезінфекції, приєднання рушникосушильників тощо).

Робота виконана з метою:

- усунення помилок і неоднозначності тлумачень окремих положень, виявлених у процесі застосування чинного документа (з проектування);

- приведення застарілих положень у відповідність із сучасними умовами, характером економічних відносин і чинним законодавством;

- урахування удосконалення матеріалів і розвитку технології у галузі будівництва;

- доповнення цих Норм частиною II. Будівництво з урахуванням інновацій монтажу внутрішніх систем водопроводів, каналізації та водостоків.

У цих Нормах (частина І) передбачено, що в житлових будинках слід встановлювати квартирні або на кожному поверсі регулятори тиску, які створюють на всіх поверхах однаковий тиск води, необхідний для нормальної роботи змішувальної та водорозбірної арматури. Насосні агрегати (питні) передбачаються, як правило, з регульованим приводом, який дозволяє підтримувати в будинках необхідний розрахунковий тиск води незалежно від коливань тиску в зовнішніх мережах водопостачання.

Також зменшена норма (з 400 до 285 л/добу на одного мешканця) в розрахункових середніх за рік добових витратах води (стоків) у житлових будинках у порівнянні з діючими в теперішній час.

Ці Норми дозволять істотно економити природні й енергетичні ресурси, а також знизити матеріалоємність водопровідних і каналізаційних систем у житловому будівництві. Такі норми близькі до норм споживання в європейських країнах (200-250 л/добу на одного мешканця).

У ці Норми включені вимоги, які дозволяють підвищити безпеку об'єктів, що проектуються, і значно поліпшити експлуатаційні якості холодного і гарячого водопостачання. Стояки холодної і гарячої води, до яких приєднуються санітарно-технічні прилади при проектуванні нового будівництва, слід розміщувати поза межами квартир, у комунікаційних шахтах з улаштуванням на кожному поверсі дверей, що відчиняються, розміри яких повинні бути достатніми для проведення необхідних експлуатаційних робіт, а при реконструкції, реставрації та капітальному ремонті - рекомендуються.

Це дає можливість швидко відключати введення водопроводу в будь-яку квартиру або інші приміщення, де сталася аварія (а не відключати стояк), незалежно від присутності мешканців у квартирі або працівників у нежитлових приміщеннях. Крім того, у експлуатаційного персоналу з'являється можливість контролювати всі необхідні параметри водопостачання: тиск і витрату води по кожній квартирі житлової частини будинку або приміщень громадського призначення у будь-який час доби і оперативно усувати виявлені порушення, а також проводити профілактичний огляд систем водопостачання відповідно до затверджених графіків і, за необхідності, заміняти застарілу або зіпсовану арматуру, вимірювальні прилади тощо.

ДБН В.2.5-64:2012

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ВНУТРІШНІЙ ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ
ЧАСТИНА І. ПРОЕКТУВАННЯ. ЧАСТИНА II. БУДІВНИЦТВО

ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЧАСТЬ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ЧАСТЬ II. СТРОИТЕЛЬСТВО

INTERNAL PLUMBING AND SEWAGE SYSTEM
PART I. DESIGNING. PART II. BUILDING

Чинні з 2019-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми встановлюють вимоги до проектування та будівництва систем внутрішнього холодного та гарячого водопостачання, каналізації і водостоків при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті, технічному переоснащенні та реставрації будинків, будівель, споруд різного призначення.

1.2 Ці Норми не поширюються на:

- системи протипожежних водопроводів будівель, споруд та приміщень категорій А та Б, на яких виробляють або зберігають вибухові, легкозаймисті радіоактивні і хімічні сильнодіючі отруйні речовини, а також інші об'єкти, вимоги до внутрішнього протипожежного водопроводу яких встановлені відповідними нормативними актами та документами;

- системи автоматичного водяного та пінного пожежогасіння;

- теплові пункти;

- установки оброблення гарячої води;

- сонячні установки гарячого водопостачання;

- системи гарячого водопостачання, які подають воду на технологічні потреби виробничих підприємств (в тому числі на лікувальні процедури) і системи водопостачання в межах технологічного обладнання;

- систему спеціального виробничого водопостачання (деіонізованої води, глибокого охолодження тощо).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даних Нормах є посилання на такі документи

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН Б.2.2-12:2018 Планування та забудова територій
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будівель і споруд від шуму
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

ДБН В.2.2-20:2008 Готелі

ДБН В.2.2-24:2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення (Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-39-2008 Теплові мережі

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.6-14-97
(Вилучено, Зміна №1 )

ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд
(Долучено, Зміна № 1)

СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Теплова ізоляція обладнання та трубопроводів)

СНиП ІІ-12-77
(Вилучено, Зміна №1 )

НАПБ Б.03.002-2007
(Вилучено, Зміна №1 )

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні правила і норми "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Проектування. Розділ "Енергоефективність" у складі проектної документації об'єктів

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-141:2007 Будівельні матеріали. Труби з непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для холодного водопостачання. Технічні умови (EN ISO 1452:1999, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-142:2007 Будівельні матеріали. Труби з хлорованого полівінілхлориду (ХПВХ) та фасонні вироби до них для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови (ISO/DIS 15877:2006, EN ISO 1452:1999, MOD)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-143:2007 Будівельні матеріали. Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови (EN ISO 15875-2:2003, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-144:2007 (EN ISO 15874-2:2003, MOD) Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-151:2009 Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови (EN 12201-2:2003, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-178:2009 Будівельні матеріали. Деталі з'єднувальні для водопроводів з пластикових труб. Технічні умови (EN ISO 12201-2:2003, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-266:2011 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний. Технічні умови (ГОСТ 11052-74, MOD)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами

ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації із пластикових труб

ДСТУ-Н Б В.2.5-45:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем холодного та гарячого водопостачання, опалення і охолодження з використанням мідних безшовних круглих труб

ДСТУ-Н Б.В 2.6-214:2016 Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ 3580-97 Лічильники холодної та гарячої води крильчасті. Загальні технічні вимоги
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4401-1:2005
(Вилучено, Зміна №1 )

ДСТУ 4401-2:2005
(Вилучено, Зміна № 1 )

ДСТУ EN 671-1:2017 (EN 671-1:2012, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 671-2:2017 (EN 671-2:2012, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-комплекти з плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 1412:2004 Мідь та мідні справи. Європейська система нумерування. (EN 1412:1995, IDT)

ДСТУ ЕN 14154-1:2015 Лічильники води. Частина 1. Загальні технічні вимоги (ЕN 14154-1:2007)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 15232-1:2011
(Вилучено, Зміна №1 )

ДСТУ EN 15232-1:2017 (EN 15232-1:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Частина 1. Вплив автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями. Модулі M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б EN 12845:2016 Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 12845:2004 + А2:2009, IDT)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ ISO 1190-1:2007 Мідь і мідні сплави. Частина 1. Системи позначення матеріалів (ISO 1190-1:1982, IDT)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма і колір (ISO 6309:1987, IDT)

ДСТУ ГОСТ 617:2007 Труби мідні та латунні круглого перерізу загальної призначеності. Технічні умови (ГОСТ 617:2006, IDT)

ДСТУ-Н
(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 483-75
(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 6357-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая (Основні норми взаємозамінності. Нарізка трубна ціліндрична)

ГОСТ 7338-90 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия (Пластини гумові і гумоткані. Технічні умови)

ГОСТ 8946-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники переходные. Основные размеры (З'єднувальні частини із ковкого чавуну з циліндричною нарізкою для трубопроводів. Косинці перехідні. Основні розміри)

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (З’єднання зварні сталевих трубопроводів. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)
(Змінено, Зміна № 1)

ГОСТ 16183-77
(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 24054-80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытания на герметичность. Общие требования (Вироби машинобудування і приладобудування. Методи випробування на герметичність. Загальні вимоги)

ГОСТ 25136-82 Соединение трубопроводов. Методы испытаний на герметичность (З’єднання трубопроводів. Методи випробувань на герметичність)
(Змінено, Зміна № 1)

ГОСТ 30055-93 Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия (Канати із полімерних матеріалів і комбіновані. Технічні умови)
(Долучено, Зміна № 1)

ГОСТ 8.002-86
(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Роботи електрозварювальні. Вимоги безпеки)
(Долучено, Зміна № 1)

ГОСТ 12.31.003-86
(Вилучено, Зміна № 1)

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online