ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти. Зі Зміною № 1

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

ДБН В.2.2-3:2018
із Зміною №1

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2022

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ПАТ "КИЇВЗНДІЕП")

РОЗРОБНИКИ: Б. Губов; М. Коренюк, канд. техн. наук; В. Куцевич, д-р архіт. (науковий керівник); Б. Польчук; І. Чернядьєва

За участю:
ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України" (В. Акіменко, д-р мед. наук; С. Гозак, д-р мед. наук; В. Махнюк, д-р мед. наук; Н. Полька, д-р мед. наук; П. Семашко, д-р мед. наук; Н. Стеблій, канд. біол. наук; А. Яригін, канд. біол. наук)
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (В. Лясковський; В. Ніжник, канд. техн. наук; Р. Уханський, канд. техн. наук; С. Черкас)
Київський національний університет будівництва та архітектури (Л. Коваль- ський, д-р архіт.; О. Сергейчук, д-р техн. наук)
ТК 306 "Інженерні мережі та споруди" (В. Пирков, канд. техн. наук; О. Сізов, канд. техн. наук)

РОЗРОБЛЕНО Зміну № 1: Державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій“ (ДП “НДІБК“)

РОЗРОБНИКИ Зміни № 1: Н. Гах, канд. техн. наук; Б. Губов; О. Лісений, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник); Л. Філатова

2 ВНЕСЕНО: Департамент з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України

ВНЕСЕНО Зміна № 1: Директорат просторового планування територій та архітектури Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО:
Міністерство освіти і науки України (лист від 05.04.2018 № 1/12-3326)
Міністерство охорони здоров'я України (лист від 05.03.2018 № 05.1-08/ 5826)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 01.03.2018 № 02-3005/261)

ПОГОДЖЕНО
Зміну № 1: Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 01.12.2021 № 01-20397/263-1)
Міністерство освіти і науки України (лист від 21.12.2021 №1/22486з-21)
Міністерство охорони здоров’я України (лист від 25.11.2021 № 26-04/34914/2-21) 4

ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово комунального господарства України від 25.04.2018 № 106

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" (з 2018-09-01)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Зміни № 1: Наказ Мінрегіону України від 30.12.2021 № 366 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72, з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (з 2022-09-01)

5 НА ЗАМІНУ: ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів"

Мінрегіон України, 2022

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Вимоги до забудови ділянок

Загальні вимоги

Вимоги до функціональних зон

6 Об'ємно-планувальні рішення

Загальні вимоги

Навчальні приміщення

Навчально-виробничі приміщення

Фізкультурно-спортивні приміщення

Бібліотека

Клубно-видовищні приміщення

Приміщення харчування

Приміщення медичного обслуговування

Адміністративно-службові приміщення

Допоміжні та підсобні приміщення

Створення доступного, безпечного, інклюзивного середовища у закладах загальної середньої освіти
(Назву підрозділу розділу 6 змінено, Зміна № 1)

7 Вимоги механічного опору та стійкості

8 Інженерне обладнання будівель

Ліфти та інші види вертикального транспорту

Сміттєзбирання

Водопостачання та каналізація

Опалення та вентиляція

Газопостачання та постачання стиснутого повітря

Електропостачання, електрообладнання та електроосвітлення

Системи зв'язку та сигналізації

9 Пожежна безпека

10 Безпека та доступність у використанні

11 Санітарно-гігієнічні вимоги (безпека життя і здоров’я)

12 Довговічність і ремонтопридатність

13 Вимоги до енергоефективності та енергозбереження

Додаток А Типи і місткість закладів освіти

Додаток Б Склад та площі зон земельних ділянокзакладів загальної середньої освіти

Додаток В Відстань між обладнанням і вимоги щодо умов видимості у класах, навчальних кабінетах та лабораторіях, аудиторіях

Додаток Г Площі підсобних приміщень при майстернях закладів загальної середньої освіти

Додаток Д Приміщення для фізкультурно-спортивних занять у закладах загальної середньої освіти

Додаток Е Приміщення для студійно-гурткових занять у закладах загальної середньої освіти

Додаток Ж Склад та площі приміщень їдальні на сировині для закладів загальної середньої освіти
(Додаток Ж вилучено, Зміна № 1)

Додаток К Бібліографія

Додаток Л Улаштування приміщень інклюзивно-ресурсних центрів
(Додаток Л долучено, Зміна № 1)

Додаток М Вимоги до проектування спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів
(Додаток М долучено, Зміна № 1)

Додаток Н Вимоги до улаштування приміщень пансіонів закладів освіти
(Додаток Н долучено, Зміна № 1)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди
ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

Здания и сооружения
ЗАВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Buildings and construction
WORKS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Чинні від 2022-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці будівельні норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будівель закладів освіти (крім закладів дошкільної освіти):

- закладів загальної середньої освіти, у тому числі початкових шкіл, гімназій, ліцеїв, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, інших закладів у сфері загальної середньої освіти, закладів спеціалізованої освіти (мистецьких ліцеїв, спортивних ліцеїв, військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, наукових ліцеїв;

- закладів позашкільної освіти мистецького, спортивного, військового або наукового спрямування;

- закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – профтехучилища), фахової передвищої освіти, професійних коледжів, коледжів спортивного профілю, мистецьких коледжів, закладів професійного навчання та перепідготовки робітничих кадрів та спеціалістів на виробництві (далі – навчальні комбінати);

- закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів, коледжів);

- закладів післядипломної освіти, у тому числі підрозділів перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів (далі - інститути післядипломної освіти);

- освітніх комплексів (центрів), що включають декілька закладів одного або різних рівнів освіти, міжшкільних ресурсних центрів (міжшкільних навчально-виробничих комбінатів);

- інклюзивно-ресурсних центрів.
(Розділ 1 змінено, Зміна № 1)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативно-правові, нормативні акти:

Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 р. № 5403-VI
(Вилучено, Зміна № 1)

Закон України "Про освіту" від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII
(Вилучено, Зміна № 1)

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV
(Вилучено, Зміна № 1)

Закон України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII
(Вилучено, Зміна № 1)

Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10 лютого 1998 року № 103І98-ВР
(Вилучено, Зміна № 1)

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах"
(Вилучено, Зміна № 1)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2010 року № 912 "Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти"
(Вилучено, Зміна № 1)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів" (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2004 року за № 1121І9720)
(Вилучено, Зміна № 1)

Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства соціальної політики України від 05 квітня 2016 року № 255І369І132І34 "Про затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку" (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 травня 2016 року за № 672І28802)
(Вилучено, Зміна № 1)

НПАОП 0.00-1.76-15
(Вилучено, Зміна № 1)

НПАОП 0.00-1.02-08
(Вилучено, Зміна № 1)

НПАОП 40.1-1.32-01
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСанПіН 2.2.4-171-10
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСанПіН 8.2.1-181-2012
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСанПіН 145-2011
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСанПіН 2.3-185-2013
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСН 239-96
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСП 173-96
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення

ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-4:2019 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ДСК)
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-6:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість (Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-7:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-8:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Гігієна, здоров’я та захист довкілля
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-9:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека і доступність під час експлуатації
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-10:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму та вібрації (Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-11:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Енергозбереження та енергоефективність
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-14:2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-5-97 Захисні споруди цивільної оборони

ДБН В.2.2.9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-10:2001 Заклади охорони здоров'я

ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-39:2008 Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина 1. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-161: 2017 Дерев'яні конструкції. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.6-162:2010 Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу

ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд

ДСТУ 7246:2011 Дизайн і ергономіка. Сигналізатори звукові немовних повідомлень. Загальні вимоги ергономіки

ДСТУ 8855:2019 Визначення класу наслідків (відповідальності)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Розділ "Енергоефективність" у складі проектної документації

ДСТУ Б В.1.2-3:2006
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.5-34:2007
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.5-38:2008
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.5-82:2016
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.6-145:2010
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015
(Вилучено, Зміна №1)

ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.1.1-32:2013 Настанова з проектування захисту від шуму в приміщеннях засобами звукопоглинання та екранування

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій

ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013 Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях

ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 Настанова з основи проектування конструкцій (ЕN 1990:2002, IDN)

ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014 Настанова з улаштування антикригових електричних кабельних систем на покриттях будівель і споруд та в їх водостоках

ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху

ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013 Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках та спорудах

ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 Настанова щодо проектування і улаштування вікон та дверей

ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд

ДСТУ EN 81-1:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні (EN 81-1:1998, IDT)

ДСТУ EN 81-20:2015 (ЕN 81-20:2014, IDT) Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 81-40:2016 (EN 81-40:2008, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні платформи для осіб з обмеженою рухливістю
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 81-41:2016 (EN 81-41:2010, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 41. Вертикальні підіймальні платформи, призначені для використання особами з обмеженою рухливістю
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 81-70:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 70. Зручність доступу до ліфтів

ДСТУ EN 81-72:2017 (EN 81-72:2015, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 81-82:2017 (EN 81-82:2013, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Наявні ліфти. Частина 82. Норми щодо поліпшення доступності наявних ліфтів для осіб, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 1434-6:2017 Теплолічильники. Частина 6. Монтаж, уведення в експлуатацію, контроль в експлуатації та технічне обслуговування (EN 1434-6:2015, IDT)
(Вилучено, Зміна № 1)

прДСТУ EN 17210:20ХХ Доступність і зручність використання створеного середовища. Функціональні вимоги (EN 17210:2021, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN ISO 4064-5:2014
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б EN 13779:2011 Вентиляція громадських будівель. Вимоги до систем вентиляції та кондиціонування повітря (EN 13779:2007, IDT)

ДСТУ Б EN 15232:2011 Енергоефективність будівель. Вплив автоматизації, моніторингу та управління будівлями (EN 15232:2007, IDT)

ДСТУ Б EN 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики (EN 15251:2007, IDT)

ДСТУ ISO 2631-1:2004 Вібрація та удар механічні. Оцінка впливу загальної вібрації на людину

ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів I, II, Ill, VI (ISO 4190-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV (ISO 4190-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V (ISO 4190-3:1982, IDT)

ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ISO 4190-6:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT)

ДСТУ 7313:2013 Знаки безпеки та системи евакуації фотолюмінесцентні. Загальні вимоги та методи контролювання

ДСТУ IEC 60598-1:2002 Світильники. Частина 1. Загальні вимоги й випробування (ДСТУ EN 60598-1:2014, IDT)

ДСТУ IEC/PAS 62612:2012 Лампи світлодіодні загального освітлення, поєднані з допоміжними пристроями. Вимоги до характеристик (ДСТУ IEC/PAS 62612:2009, IDT)

ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування ПУE:2017
(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення)

ГОСТ 12.4.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности (Система стандартів безпеки праці. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ДГН 6.6.1-6.5.001-98
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСанПіН 5.5.2.008-01
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСН 3.3.6.037-99
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСН 3.3.6.039-99
(Вилучено, Зміна № 1)

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online