Посібник по практичному застосуванню ДБН В.1.1-7 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Державна служба України з надзвичайних ситуацій Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

ПОСІБНИК
ПО ПРАКТИЧНОМУ ЗАСТОСУВАННЮ
 ДБН В. 1.1-7 “ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
 ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА.
 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ”

Київ 2018

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

Ніжник В.В., Сізіков О.О., Уханський Р.В., Новак С.В., Довгошеєва Н.М.,

Балло Я.В., Голікова С.Ю., Лясковський В.А.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій Федюк В.Ю.

ТОВ “Українська будівельна експертиза"

Сокол В.Г.

Літературний редактор

Руденко В.Ю.

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

П61 Посібник по практичному застосуванню ДБН В.1.1 -7 “Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги”: [Виробничо-практичне видання] - Київ: ТОВ “Київська книжково-журнальна фабрика”, 2018, - 36 с.

Посібник по практичному застосуванню ДБН В.1.1-7 “Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги” призначений для надання практичної допомоги співробітникам (працівникам) органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, проектних та експертних організацій під час проектування нових проектів або реконструкції існуючих будівель і споруд.

Рекомендовано як посібник для викладачів, курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів у сфері цивільного захисту.

Схвалено науково-технічною радою Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту (протокол № 5 від 28 квітня 2016 року).

Погоджено Департаментом запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України (лист від 20.04.2017 № 26-6066/261).

ПЕРЕДМОВА

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачає адаптацію норм (у тому числі будівельних) України до норм ЄС.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 471 “Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року” протягом 2013-2014 років УкрНДІЦЗ розроблено нову редакцію ДБН В.1.1-7 “Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги”, яка враховує сучасні тенденції забезпечення пожежної безпеки у галузі будівництва, а також має низку вимог щодо адаптації чинної національної нормативної бази до вимог нормативної бази ЄС.

Вимоги та положення нової редакції ДБН В.1.1-7, із урахуванням підходів щодо розроблення ДБН, не завжди можуть детально розкрити всі особливості забезпечення пожежної безпеки під час проектування об'єктів будівництва. Тому з метою вдосконалення практичного застосування положень ДБН В.1.1-7, уникнення різного тлумачення вимог, а також керуючись європейським та світовим досвідом, розроблено Посібник по практичному застосуванню ДБН В.1.1-7 “Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги” (далі - Посібник).

Для зручності користування Посібником у тексті прийняті такі позначення: Курсивом наведені окремі пункти ДБН В.1.1-7 у повному обсязі. Звичайним шрифтом наведено роз'яснення (тлумачення) вимог пунктів ДБН В.1.1-7. Для більш чіткого й однозначного тлумачення деяких пунктів застосовані таблиці, схеми і приклади розрахунків.

Даний Посібник призначений для надання практичної допомоги співробітникам (працівникам) органів ДСНС України, проектних та експертних організацій, викладачам, курсантам (студентам, слухачам) вищих навчальних закладів у сфері цивільного захисту.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

3.10 умовна висота будинку

Висота; яка визначається різницею позначок найнижчого рівня проїзду (встановлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) і підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на технічних поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації будинку (крім випадків обумовлених у НД).

4.9 За умовною висотою будинки поділяють на:

а) малоповерхові - заввишки Н < 9 м;

б) багатоповерхові - заввишки 9м <Н < 26,5 м;

в) підвищеної поверховості - заввишки 26,5 м < Н <47 м;

г) висотні - заввишки Н > 47 м.

Примітки. 1.Н-значення умовної висоти будинку в метрах. Умовна висота житлових будинків, у яких на верхньому поверсі розташовані лише квартири у двох рівнях, визначається по позначці нижнього рівня квартир, якщо вихід з квартир до загального коридору будинку (на сходову клітку) влаштовано лише на нижньому рівні квартир.

2. При наявності в будинку покрівлі, що експлуатується (крім покрівлі, на якій влаштовано лише інженерне обладнання будинку), умовна висота будинку визначається як різниця відмітки покрівлі, що експлуатується, та відмітки проїзду для протипожежної техніки.

Під час визначення умовної висоти будинку слід враховувати наявність у будинку квартир у двох або декількох рівнях; приміщень творчих майстерень художників, архітекторів тощо; покрівлі, що експлуатується. Також потрібно враховувати відмітку розташування проїзду (встановлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) відносно прийнятої нульової позначки, наявність проїздів пожежних автодрабин (автопідйомників) на різних відмітках навколо будинку. При цьому, у разі якщо за іншими нормативними документами необхідно улаштування проїздів з декількох сторін будинку, то умовна висота приймається за найнижчою позначкою встановлення пожежних автодрабин (автопідйомників).

Примітка. Під площею поверху в межах протипожежного відсіку мається на увазі площа поверху будинку або площа частини поверху, яка відокремлена від іншої частини будинку протипожежною стіною 1 типу.

Ступінь вогнестійкості будинку визначається будівельними нормами в залежності від його функціонального призначення, поверховості, площі протипожежних відсіків, категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою тощо та обов'язково зазначається в проектній документації. Крім того, на ступінь вогнестійкості може впливати необхідність забезпечення мінімальних протипожежних відстаней до сусідніх об'єктів, з урахуванням їх ступеня вогнестійкості.

Категорію з вибухопожежної та пожежної небезпеки приміщень, частини будинку в межах протипожежного відсіку, будинку в цілому визначають відповідно до ДСТУ Б В.1.1-36 (таблиця з категоріями щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки наведена в додатку А Посібника).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online