ДСТУ EN ISO 3744:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (EN...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 3744:2016
(EN ISO 3744:2010, IDT; ISO 3744:2010, IDT)

Акустика

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ
ТА РІВНІВ ЗВУКОВОЇ ЕНЕРГІЇ
ДЖЕРЕЛ ШУМУ ЗА ЗВУКОВИМ ТИСКОМ

Технічні методи для практично вільного поля
над звуковідбивальною площиною

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 28 грудня 2016 р. № 462 з 2018-01-01, з урахуванням змін, прийнятих наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 30 грудня 2016 р. №470

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуко- відбивальною площиною) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 3744:2014 та ДСТУ ГОСТ 31275:2006 (ИСО 3744:1994)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 3744:2010

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Середовище випробування

5 Засоби вимірювання

6 Визначання, розміщення, встановлення та робота випробовуваного джерела шуму

7 Обвідний паралелепіпед і поверхня вимірювання

8 Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії

9 Невизначеність вимірювання

10 Інформація, яку реєструють

11 Протокол випробування

Додаток А (обов’язковий) Методи визначання характеристик акустичного середовища

Додаток В (обов’язковий) Розміщення мікрофонів на півсферичній вимірювальній поверхні

Додаток С (обов’язковий) Розміщення мікрофонів на вимірювальній поверхні у формі паралелепіпеда

Додаток D (довідковий) Розміщення мікрофонів на циліндричній вимірювальній поверхні

Додаток Е (обов’язковий) Обчислювання A-зважених рівнів звукової потужності та A-зважених рівнів звукової енергії за вимірювання рівнів у смугах частот

Додаток F (обов’язковий) Альтернативний масив позицій мікрофонів на півсферичній вимірювальній поверхні за прямого вимірювання A-зважених рівнів звукового тиску

Додаток G (обов’язковий) Рівень звукової потужності та рівень звукової енергії за опорних умов довкілля

Додаток Н (довідковий) Настанови щодо опрацювання інформації стосовно обчислення невизначеності вимірювання

Бібліографія

Додаток ZA (довідковий) Зв’язок між EN ISO 3744:2010 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними та європейськими стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 3744:2016 (EN ISO 3744:2010, IDT; ISO 3744:2010) «Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 3744:2010 (версія en) «Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 3744:2014, прийнятого методом підтвердження, та ДСТУ ГОСТ 31275:2006 (ИСО 3744:1994), який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN ISO 3744:2010 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними та європейськими стандартами, посилання на які є в цьому стандарті).

Міжнародні стандарти ISO 3382-2, ISO 6926, ISO 12001:1996, ISO/IEC Guide 98-3, ISO/TR 25417:2007, IEC 60942:2003, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 3744:2010

Цей стандарт є одним із серії стандартів ISO 3741 [2] — ISO 3747 [6], які встановлюють різноманітні методи визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму, зокрема машин, устатковання та їхніх вузлів. Загальні настанови, які допомагають у виборі методу, наведено в ISO 3740 [1]. Вибір залежить від умов середовища, наявного випробувального приміщення та від необхідної точності значень рівнів звукової потужності й рівнів звукової енергії. Конкретне джерело шуму може потребувати розроблення методики випробовування на шум (див. ISO 12001), щоб забезпечити вибір необхідних поверхонь вимірювань та масивів мікрофонів з-поміж дозволених кожним зі стандартів серії ISO 3741 [2] — ISO 3747 [6] і щоб подати вимоги щодо умов монтування, навантажування та функціонування випробовуваної одиниці обладнання, за яких належить отримувати рівні звукової потужності та рівні звукової енергії. Звукову потужність, яку випромінює конкретне джерело в середовище випробувань, обчислюють за середнім квадратичним звуковим тиском, виміряним на уявній поверхні вимірювань, що огинає джерело, і за площею цієї поверхні. Звукову енергію в разі окремої звукової події обчислюють за звуковою потужністю і за часом, який вона триває.

Встановлені в цьому стандарті методи дають змогу визначати рівень звукової потужності та рівень звукової енергії у смугах частот за можливого застосування частотного А-зважування.

Щодо варіантів застосування, за яких необхідна більша точність, можна звертатися до ISO 3745, ISO 3741 [2] чи ISO 9614 [13]—[15]. Якщо встановлені в цьому стандарті відповідні критерії вимірювального середовища не задоволено, можна звертатися до інших стандартів із серії або до ISO 9614 [13]—[15].

У цьому стандарті описано методи зі ступенем точності 2 (технічні методи), як це визначено в ISO 12001, коли вимірювання проводять у просторі, акустичні умови якого наближені до умов вільного звукового поля над звуковідбивальною площиною. Це середовище може бути забезпечене у спеціально спроектованому приміщенні або всередині виробничих будівель чи просто неба. В ідеалі, випробовуване джерело треба монтувати на звуковідбивальній площині, розташованій у великому відкритому просторі. Для джерел, що їх зазвичай встановлюють на підлозі машинних приміщень, визначають поправки для врахування небажаних відбиттів від близьких предметів, стін та стелі, а також залишкових фонових шумів, які там виникають.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Акустика
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА РІВНІВ
ЗВУКОВОЇ ЕНЕРГІЇ ДЖЕРЕЛ ШУМУ ЗА ЗВУКОВИМ ТИСКОМ
Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною

ACOUSTICS
DETERMINATION OF SOUND POWER LEVELS AND SOUND
ENERGY LEVELS OF NOISE SOURCES USING SOUND PRESSURE
Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Загальні положення

У цьому стандарті надано методи визначання рівня звукової потужності та рівня звукової енергії джерела шуму за рівнем звукового тиску, виміряними на поверхні, що огинає джерело шуму (машини чи устатковання), у середовищі, акустичні умови якого наближені до умов вільного звукового поля, поблизу однієї чи кількох звуковідбивальних площин. Утворюваний джерелом шуму рівень звукової потужності (або в разі шумових імпульсів чи окремого шумового випромінювання, рівень звукової енергії), у смугах частот або із застосуванням А-зважування, обчислюють з використанням цих вимірювань.

Примітка. Поверхні вимірювання, що різняться формою, можуть зумовлювати різні оцінки рівня звукової потужності конкретного джерела шуму, а в належно розробленій методиці випробування на шум (див. ISO 12001) подано докладну інформацію щодо вибору поверхні

1.2 Види шуму та джерел шуму

Методи, встановлені в цьому стандарті, є придатними для всіх видів шумів (постійних, непостійних, флуктуаційних, окремих сплесків звукової енергії тощо), визначених в ISO 12001.

Цей стандарт є застосовним до джерел шуму будь-якого виду та розміру (наприклад, стаціонарне чи повільно рухоме обладнання, установки, машини, складені одиниці чи вузли) за можливості задоволення умов проведення вимірювань.

Примітка. Умови проведення вимірювань, наведені в цьому стандарті, можуть бути практично нездійсненні для дуже високих або дуже довгих джерел, як наприклад димарів, повітроводів, конвеєрів та промислового обладнання з багатьма джерелами. Методика випробування на шум для визначання шумового випромінювання конкретних джерел може містити альтернативні методи в цих випадках

1.3 Середовище випробування

Середовища випробування, які застосовні для проведення вимірювань відповідно до цього стандарту, можуть перебувати всередині приміщень чи на відкритому повітрі, з однією чи кількома звуко- відбивальними площинами, на яких чи поблизу яких монтують випробовуване джерело шуму. Ідеальне середовище — це цілком відкритий простір без обмежувальних чи відбивальних поверхонь окрім відби- вальної площини (відбивальних площин) (наприклад, як це забезпечено в сертифікованій півсферичній безвідлунній камері), для умов випробувань, відмінних від ідеальних, подано процедури для здійснення корегувань (у встановлених межах).

1.4 Невизначеність вимірювання

Наведено інформацію про невизначеність рівнів звукової потужності і рівнів звукової енергії, яку визначають відповідно до цього стандарту, для вимірювань, виконуваних в обмежених смугах частот і за застосування частотного А-зважування. Невизначеність відповідає невизначеності згідно з ISO 12001:1996, клас точності 2 (технічний метод).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи є обов’язковим для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише зазначене видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватися останнім виданням нормативних документів, на які зроблено посилання, разом зі змінами до них.

ISO 3382-2 Acoustics — Measurement of room acoustic parameters — Part 2: Reverberation time in ordinary rooms

ISO 3745 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for anechoic test rooms and hemi-anechoic test rooms

ISO 5725 (all parts) Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results

ISO 6926 Acoustics — Requirements for the performance and calibration of reference sound sources for the determination of sound power levels

ISO 12001:1996 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Rules for the drafting and presentation of a noise test code

ISO/IEC Guide 98-3 Uncertainty in measurement— Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

IEC 60942:2003 Electroacoustics — Sound calibrators

IEC 61260:1995 Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave-band filters

IEC 61672-1:2002 Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3382-2 Акустика. Вимірювання акустичних параметрів приміщення. Частина 2. Ревербераційний час у звичайних приміщеннях

ISO 3745 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер (EN ISO 3745:2012, IDT)

ISO 5725 (усі частини) Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання

ISO 6926 Акустика. Вимоги до функціонування та калібрування еталонних джерел звуку, використовуваних для визначання рівнів звукової потужності

ISO 12001:1996 Акустика. Шум, випромінюваний машинами й устаткованням. Правила складання й оформлювання методики випробування на шум

ISO/IEC Guide 98-3 Невизначеність вимірювання. Частина 3. Настанови щодо подання невизначеності у вимірюванні (GUM:1995)

IEC 60942:2003 Електроакустика. Калібратори звуку

ІЕС 61260:1995 Електроакустика. Фільтри смугові октавні та частинооктавні

ІЕС 61672-1:2002 Електроакустика. Шумоміри. Частина 1. Технічні вимоги.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online