ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Автомобильные дороги. Применение геосинтетических материалов в дорожных конструкциях. Основные требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Автомобільні дороги
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОСИНТЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
У ДОРОЖНІХ КОНСТРУКЦІЯХ

Основні вимоги

ГБН В.2.3-37641918-544:2014

Київ
Міністерство інфраструктури України
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Гідрозахист»

РОЗРОБНИКИ: І. Боднар; І. Гамеляк, д-р техн. наук (науковий керівник); Г. Журба; Н. Расновська; Т. Супруненко; С. Шмалій, О. Шевчук

За участю: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна» (А. Андрійчук; В. Вирожемський, канд. техн. наук; К. Краюшкіна; В. Нагайчук)

2 ВНЕСЕНО: Державне агенство автомобільних доріг України

3 ПОГОДЖЕНО: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України лист «30» квітня 2014 р. № 7/16-5240

Держгірпромнагляд України лист «13» березня 2014 р. № 1942/0/7.2-6/6/14

Міністерство екології та природних ресурсів України лист «17» лютого 2014 р. № 5/2-17/2341-14

Державна служба України з надзвичайних ситуацій лист «25» січня 2014 р. № 02-1006/261

Міністерство охорони здоров’я України (Висновок МОЗ) лист «28» лютого 2014 р. № 04.01-12-1304/14

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: Міністерство інфраструктури України «02» вересня 2014 р. наказ № 428

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: «01» січня 2015 р.

5 НА ЗАМІНУ: ВБН В.2.3-218-544:2008

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Вимоги щодо застосування геосинтетичних матеріалів в дорожніх конструкціях

6 Армування основи насипу автомобільних доріг геосинтетичними матеріалами

6.1 Загальні положення

6.2 Конструювання насипів на слабкій основі

6.3 Розрахунки стійкості насипу на слабкій основі

6.4 Виконання армування основи насипу автомобільних доріг

7 Армування і стабілізація укосів

7.1 Загальні положення

7.2 Конструювання укосу насипу із застосуванням геосинтетичних матеріалів

7.3 Розрахунок стійкості укосу насипу із застосуванням геосинтетичних матеріалів

7.4 Обмеження при армуванні та стабілізації укосів

7.5 Виконання армування і стабілізація укосів

8 Фільтруючі прошарки

8.1 Загальні положення

8.2 Конструювання фільтруючих прошарків у дорожній конструкції

8.3 Розрахунок фільтруючих прошарків у дорожній конструкції

8.4 Обмеження при улаштуванні фільтруючих прошарків у дорожній конструкції

8.5 Влаштування фільтруючих прошарків

9 Дренажі

9.1 Загальні положення

9.2 Конструювання дренажів із застосуванням геосинтетичних матеріалів

9.3 Розрахунок дренажів із застосуванням геосинтетичних матеріалів

9.4 Обмеження при улаштуванні дренажів із застосуванням геосинтетичних матеріалів

9.5 Влаштування дренажів

10 Розділяння зернистих шарів геосинтетичними матеріалами

10.1 Загальні положення

10.2 Конструювання розділяючого прошарку з застосуванням геосинтетичних матеріалів

10.3 Розрахунок розділяючого прошарку із застосуванням геосинтетичного матеріалу

10.4 Влаштування зернистих шарів із геосинтетичними прошарками

11 Протиерозійний захист укосів

11.1 Загальні положення

11.2 Конструювання протиерозійного захисту укосів із застосуванням геосинтетичних матеріалів 

11.3 Розрахунок конструкцій протиерозійного захисту із застосуванням геосинтетичних матеріалів

11.4 Обмеження при використанні геосинтетиків для протиерозійного захисту укосів та схилів

11.5 Влаштування протиерозійного захисту укосів

12 Армування конструкцій дорожнього одягу нежорсткого типу геосинтетичними матеріалами

12.1 Загальні положення

12.2 Конструювання покриття дорожнього одягу з застосуванням геосинтетичних матеріалів

12.3 Розрахунок покриття дорожнього одягу з застосуванням геосинтетичних матеріалів

12.4 Обмеження при улаштуванні армованих шарів покриття дорожнього одягу з застосуванням геосинтетичних матеріалів

12.5 Влаштування армованих геосинтетичними метеріалами шарів конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу

13 Вимоги безпеки та охорони довкілля при роботі з геосинтетичними матеріалами в дорожніх конструкціях

13.1 Вимоги безпеки і охорони праці

13.2 Вимоги до охорони навколишнього середовища

Додаток А. Фізико-технічні властивості геосинтетичних матеріалів

Додаток Б. Визначення технічних характеристик геосинтетиків

Додаток В. Методика визначення сили зчеплення армуючих матеріалів з основою

Додаток Г. Визначення ефективного модуля пружності монолітних шарів, армованих АСМ

Додаток Д. Забезпечення несучої здатності основи при армуванні геосотами

Додаток Е. Транспортування та зберігання геосинтетичних матеріалів

Додаток Ж. Бібліографія

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ
Застосування геосннтетнчних матеріалів у дорожніх конструкціях.
Основні вимоги

 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Применение геосинтетических материалов в дорожных конструкциях.
Основные требования

 MOTOR ROADS
Application of geosynthetic materials in road designs.
Main requirements

Чинні від 01-01-2015

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці галузеві будівельні норми встановлюють вимоги проектування та контролю якості при будівництві нових, ремонті та реконструкції існуючих автомобільних доріг загального користування щодо застосування геосинтетичних матеріалів (далі - геосинтетики).

1.2 Ці норми призначені для армування основ насипів та стабілізації укосів, влаштування фільтруючих прошарків та дренажів, розділяння зернистих шарів, протиерозійного захисту укосів, армування конструкцій дорожнього одягу нежорсткого типу із застосуванням геосинтетиків на автомобільних дорогах загального користування.

1.3 Вимоги цих норм слід враховувати при розробленні нових нормативних документів, проектної документації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі документи:

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.06.001-2003 Про затвердження переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації

НАПБ Б.06.005-97 Перелік транспортних засобів і норми їх оснащення вогнегасниками

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

ДБН 360-92360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.1-25-2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів

ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-12-2008 Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.1.4-1.01-97 Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.3-4:2007 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту

ДСТУ 2406-94 Пластмаси, полімери і синтетичні смоли. Хімічні назви. Терміни та визначення

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 7237-2011 ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ Б А.3.2-5:2009 CСПБ. Роботи з приготування органічних в'яжучих матеріалів з добавками. Вимоги безпеки

ДСТУ Б А.3.2-8:2009 CСПБ. Ремонт міських доріг і тротуарів. Вимоги безпеки

ДСТУ Б А.3.2-9:2009 CСПБ. Ремонт міських мостів, шляхопроводів і тунелів. Вимоги безпеки

ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. Методи випробування на горючість

ДСТУ Б В.2.7-29-95 Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-30:2013 Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних шляхів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Будівельні матеріали. Пісок кварцево-залізистий і тонко-дисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Будівельні матеріали. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-76-98 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-119-2011 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2006 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево – мастикові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-129:2006 Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-135:2007 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 СНББ. Настанова. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 ССБП. Електробезпека. Гранично допустимі значення напруг дотику і струмів (ГОСТ 12.1.038-82, IDT)

ДСТУ EN ISO 9862:2008 Геосинтетика. Метод відбирання проб і готування випробних зразків (EN ISO 9862:2005, IDT)

ДСТУ EN ISO 9864:2008 Геосинтетика. Метод випробування для визначення поверхневої щільності геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів (EN ISO 9864:2005, IDT)

ДСТУ EN 13249:2005 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для застосування в дорожньому будівництві (за винятком залізничних колій та асфальтових покриттів) (EN 13249:2000, IDT)

ДСТУ ISO 10318-2002 Геотекстиль. Словник термінів (ISO 10318:1990, IDT)

ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні рідкі. Технічні умови)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря
робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методам измерения концентраций вредных веществ (ССБП. Повітря робочої зони. Вимоги до методів вимірювання концентрацій шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.004-74 Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия (Респиратори фільтруючі противогазові РПГ-67. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.016-83 Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества (Одяг спеціальний захисний. Номенклатура показників якості)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Отоплення, вентиляція та кондиціювання).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online