Пособие № 1 Контроль качества строительства автомобильных дорог общего пользования к ДБН В.2.3-4:2015 Автомобильные дороги. Часть 1. Проектирование. Часть 2. Строительство

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
«УКРАВТОДОР»

Державне підприємство «Науково-технічний центр «Дорожній контроль якості»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ПОСІБНИК №1

Контроль якості будівництва автомобільних доріг загального користування
до ДБН В.2.3-4:2015 АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво

Київ
2017

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Організація проведення контролю якості

4.1 Основні вимоги до організації робіт із забезпечення якості

4.2 Основні положення виробничого контролю і технічного нагляду за будівництвом

4.3 Систематизація видів контролю за основними ознаками

4.4 Технічний та авторський нагляд

5 Лабораторний контроль

5.1 Вимоги до випробувальних лабораторій дорожньо-будівельних матеріалів

5.2 Схеми лабораторного контролю якості дорожньо-будівельних матеріалів

6 Контроль основних видів дорожніх робіт

6.1 Підготовчі роботи

6.2 Підготовка основи земляного полотна

6.3 Спорудження земляного полотна

6.4 Влаштування шарів дорожнього одягу

6.4.1 Загальні положення

6.4.2 Влаштування додаткових шарів основ (морозозахисних, дренуючих, ізолюючих, капіляроперериваючих) 

6.4.3 Влаштування шарів основ із ґрунтів, укріплених в’яжучими матеріалами

6.4.4 Влаштування щебеневих, гравійних, шлакових шарів основ і покриттів

6.4.5 Влаштування шарів основ і покриттів з щебеневих, гравійних матеріалів і сумішей, оброблених органічними та неорганічними в’яжучими

6.4.6 Влаштування шарів дорожнього одягу з вологих органо- мінеральних сумішей 

6.4.7 Влаштування шарів основ і покриттів з асфальтобетонних та органо-мінеральних сумішей

6.4.8 Влаштування цементобетонних шарів основ і покриттів

6.4.9 Влаштування шарів дорожнього одягу за технологією холодного ресайклінгу 

6.4.10 Влаштування шарів зносу та захисних шарів дорожнього одягу

7 Вимоги щодо безпеки

Додаток А (обов'язковий) Класифікація невідповідностей

Додаток Б (довідковий) Обладнання лабораторії з випробувань матеріалів на основі органічних в’яжучих

Додаток В (довідковий) Обладнання лабораторії з випробувань кам’яних матеріалів

Додаток Г (довідковий) Обладнання лабораторії з випробувань ґрунтів

Додаток Д (довідковий) Обладнання лабораторії з випробувань цементобетону

Додаток Е (довідковий) Обладнання лабораторії з випробування геосинтетичних матеріалів

Додаток Ж (довідковий) Лабораторне обладнання пересувної лабораторії з контролю якості будівництва, ремонту та реконструкції автомобільних доріг

Додаток И (довідковий) Погодні умови, за яких дозволяється будівництво, реконструкція та ремонт дорожніх одягів

Додаток К (довідковий) БІБЛІОГРАФІЯ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей посібник призначений для використання при виконанні робіт з контролю якості будівництва автомобільних доріг загального користування і доповнює в цій частині ДБН В.2.3-4 [8].

1.2 У цьому посібнику наведені загальні вимоги щодо контролю якості дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування.

1.3 Посібник є довідковим документом, призначеним для працівників усіх підрозділів, що здійснюють контроль якості та які мають відповідні повноваження.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому посібнику є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ДСТУ 2587-2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня.

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ 8607:2015 Дорожньо-будівельні матеріали. Матеріали геосинтетичні. Методи випробування

ДСТУ Б А.1.1-55-94 Система стандартизації та нормування в будівництві. Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-56-94 Система стандартизації та нормування в будівництві. Гірські породи для виробництва нерудних будівельних матеріалів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформативності

ДСТУ Б В.2.1-5-96 Основи та підвалини будинків і споруд. Методи статистичної обробки результатів випробувань

ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків

ДСТУ Б В.2.1-9:2016 Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням

ДСТУ Б В.2.1-11:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення властивостей набухання та усадки

ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності

ДСТУ Б В.2.1-13:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення ступеня морозної здимальності

ДСТУ Б В.2.1-14:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польового вимірювання температури

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

ДСТУ Б В.2.1-19:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу

ДСТУ Б В.2.1-21:2009 Основи та підвалини будинків і споруд Ґрунти. Визначення щільності ґрунтів методом заміщення об'єму

ДСТУ Б В.2.1-22:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення властивостей просідання

ДСТУ Б В.2.1-23:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації

ДСТУ Б В.2.1-21:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Визначення щільності ґрунтів методом заміщення об’єму

ДСТУ Б В.2.3-2-97 Споруди транспорту. Автомобільні дороги.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online