ДСТУ 7237:2011 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7237:2011

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

РОЗРОБНИКИ: В. Гажаман; В. Каньшин (науковий керівник); М. Лисюк, канд. техн. наук; О. Михайленко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 лютого 2011 р. № 37

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 12.1.019-79)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Общие требования и номенклатура видов защиты

OCCUPATIONAL SAFETY STANDARDS SYSTEM

ELECTRIC SAFETY

General requirements and nomenclature kinds of protection

Чинний від 2011-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на електроустатковання виробничого та побутового призначення на етапах проектування, виробництва, монтування, налагодження, випробування й експлуатування та встановлює загальні вимоги щодо упередження небезпечного й шкідливого впливу на людей електричного струму, електричної дуги й електромагнітного поля, а також номенклатуру видів захисту від впливу зазначених факторів.

Стандарт не встановлює вимог і номенклатури видів захисту від статичної й атмосферної електрики.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ІЕС 60050-604:2004 Словник електротехнічних термінів. Частина 604. Виробляння, передавання та розподіляння електричної енергії. Експлуатація електроустановок (ІЕС 60050-604:1987, IDT)

ДСТУ ІЕС 61140:2005 Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання (ІЕС 61140:2001, IDT)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online