ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна №1

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

ДБН В.2.5-28-2006
Зміна № 1

Видання офіційне

Київ
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
2008


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

ДБН В.2.5-28-2006
Зміна № 1

Видання офіційне

Київ
Мінрегіонбуд України
2008


Право власності на цей документ належить державі.
Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2008

Офіційний видавець нормативних документів
у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
Мінрегіонбуду України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

Інженерне обладнання будинків і споруд

ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

1 РОЗРОБЛЕНО:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Елетер" (Громадський Ю.С. - керівник розробки; Сенянінов О.С.)
ДП Інститут гігієни та медичної екології АМН України
ім. О.М.Марзеєва (АкіменкоВ.Я., д-р мед. наук; Янко Н.М.,
канд. мед. наук; ЯригінА.В., канд. біол. наук)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА
НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 11 квітня 2008 р. № 153, чинна з 2008-10-01ТЕКСТ

Додаток К.

Таблиця К.1 викладається в новій редакції (додається).

Додаток К
(рекомендований)

Таблиця K.1 - Нормовані показники освітленості основних приміщень громадських, житлових, допоміжних будинків

Приміщення

Площина
(Г - горизонтальна, В - вертикальна) нор-
мування освіт-
леності та КПО, висота площини над рівнем підлоги, м

Розряд
і під-
розряд зорової роботи

Штучне освітлення

Природне освітлення

Суміщене освітлення

Освітленість робо-
чих поверхонь, лк

цилін-
дрична освіт-
леність лк

показ-
ник дис-
ком-
форту, не більше

коефі-
цієнт пуль-
сації, % не більше

КПО ен, %

КПО ен, %

при комбіно-
ваному освіт-
ленні

при загаль-
ному освіт-
ленні

при верхньому або комбі-
нованому освітленні

при боко-
вому освіт-
ленні

при верхньому або комбі-
нованому освітленні

при боко-
вому освіт-
ленні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Адміністративні будинки (міністерства, відомства, комітети, префектури, муніципалітети, управління,
конструкторські та проектні організації, науково-дослідницькі установи тощо)

1 . Кабінети й робочі кімнати

Г - 0,8

Б - 1

400/200

300

-

40

15

-

1,0

1,8

0,6

2. Проектні зали і кімнати, конструкторські, машинописні бюро

Г - 0,8

А - 1

600/400

500

-

40

10

5,0

2,0

3,0

1,2

3. Книгосховища й архіви, приміщення фонду відкритого доступу

В -1,0
Г - 0,8
на стелажах

-

-

75

75

-

400

-

-

60

40

-

10

-

4,0

-

1,5

-

2,4

-

0,9

4. Макетні, столярні й ремонтні майстерні

Г - 0,8 на верстаках і робочих столах

IIIв

-

300

-

401)

15/20

4,0

1,5

2,4

1,2

5. Приміщення для роботи з дисплеями й відеотермiналами, дисплейні зали

В - 1,2 на екрані дисплея

Б - 2

-

200

-

-

-

-

-

-

-

Г - 0,8 на робочих столах

А - 2

500/300

400

-

15

10

3,5

1,2

-

0,7

6. Конференц-зали, зали засідання

Г - 0,8

Г

-

300

75

60

20

2,0

0,5

-

-

7. Читальні зали

Г - 0,8

. А - 2

300

400

15

40

15

3,0

1,0

2,1

0,7

8. Кулуари (фойє)

Підлога, Г-0,0

Е

-

150

-

90

-

-

-

-

-

9. Лабораторії: органічної й неорганічної хімії, термічні, фізичні, спектрографічні, фотометричні, мікроскопні, рентгеноструктурного аналізу, механічні та радіовимiрювальні, електронних пристроїв, препараторські

Г - 0,8

А - 2

300

400

-

40

10

-

1,5

-

-

10. Аналітичні лабораторії

Г - 0,8

А - 1

400

400

-

40

10

-

1,5

-

-

Банківські та страхові установи

11. Операційний зал, кредитна група, касовий зал, приміщення для перерахування грошей

Г - 0,8 на робочих столах

А - 2

300

400

-

15

10

-

1,0

-

0,7

Загальноосвітні навчальні заклади І - III рівня, професійно-технічні та вищі навчальні заклади

12. Класні кімнати, аудиторії, учбові кабінети, лабораторії загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, середньо-спеціальних і професійно-технічних установ

В - 1,5 на середині дошки

А - 1

-

500

-

-

10

-

-

-

-

Г - 0,8 на робочих столах і партах

А - 2

-

300

-

40

10

4,02)

2,52)

-

-

13. Аудиторії, учбові кабінети, лабораторії в технікумах і вищих навчальних закладах

Г - 0,8 на робочих столах і партах

А - 2

-

400

-

40

10

4,0

2,5

-

-

14. Кабінети інформатики і обчислювальної техніки

В - 1,0 на екрані дисплея

Б - 2

-

200

-

-

-

-

-

-

-

Г - 0,8 на робочих столах і партах

Б - 2

500/300

400

-

15

10

5,0

2,5

2,1

-

15. Кабінети технічного креслення та малювання

В - на дошці

A - 1

-

500

-

40

10

-

-

-

-

Г - 0,8 на робочих столах і партах

A - 1

-

500

-

40

10

4,0

2,5

-

-

16. Майстерні з обробки металів та деревини

Г - 0,8 на верстаках і робочих столах

IIIб

100/200

300

-

40

15

4,0

2,5

-

-

17. Кабінети обслуговуючих видів праці для дівчаток

Г - 0,8

А - 2

-

400

-

40

10

4,02)

2,52)

-

-

18. Спортивні зали

Підлога, Г - 0,0

Б - 2

-

200

-

60

20

3,02)

1,02)

1,5

1,5

В - на рівні 2,0 м від підлоги з обох сторін на поздовжній осі примiщення

-

-

75

-

-

-

-

-

-

-

19. Криті басейни

Г - поверхня води

В - 1

150

-

60

15

2,0

1,0

1,5

1,0

20. Актові зали, кіноаудиторії

Підлога, Г - 0,0

Д

-

200

.75

90

-

-

-

-

-

21. Естради актових залів

В - 1,5

Г

-

300

-

-

-

-

-

-

-

22 Кабінети й кімнати викладачів

Г - 0,8

Б - 1

-

300

-

40

15

-

1,0

-

-

23. Рекреації

Підлога, Г -0,0

Е

-

150

-

90

-

3,0

1,0

-

-

Установи дозвіллєвого призначення

24. Зали багатоцільового призначення

Г - 0,8

А - 2

-

400

100

40

10

-

-

-

-

25. Зали для глядачів театрів, концертні зали

Г - 0,8

Г

-

300

100

60

-

-

-

-

-

26. Зали для глядачів клубів, клуби-вітальні, приміщення для дозвіллєвих занять, зборів, фойє театрів

Г - 0,8

Д

-

200

75

90

-

-

-

-

-

27. Виставкові зали

Г - 0,8

Д

-

2003)

75

60

-

2,0

0,5

-

0,3

28 Зали для глядачів

Г - 0,8

Ж - 1

200

75

-

90

-

-

-

-

-

29. Фойє кінотеатрів, клубів

Підлога, Г - 0,0

Е

-

150

50

90

-

-

-

-

-

30 Кімнати гуртків,
музичні класи

Г - 0,8

Б - 1

-

300

-

40

15

-

1,0

-

-

31. Кіно-, звуко- та світлоапаратні

Г - 0,8

В - 1

-

150

60

20

-

-

-

-

Дитячі дошкільні заклади

32. Роздягальні ясельних груп

Г -0,8

Б-2

-

200 (лампи розжарю-
вання)
300 люмінес-
центні лампи)

-

25

15

-

1,0

-

1,0

33. Роздягальні дошкільних груп

Підлога, Г - 0,0

Б - 2

-

200

-

60

15

2,5

1,5

-

1,0

34. Ігрові, їдальні, зали для музичних і фізкультурних занять

Г - 0,5

А - 2

-

400

-

15

10

4,02)

1,52)

-

1,5

35. Спальні

Г - 0,5

В - 2

-

150

-

25

15

2,0

1,5

-

-

Зб.Туалетні кімнати

Г - 0,5

В - 2

-

200

-

25

15

2,5

1,5

-

1,5

37. Палати ізоляторів та приймально-карантинних відділень

Г - 0,5

Б - 2

-

200

-

25

15

2,0

1,5

-

-

Санаторії, будинки відпочинку

38. Палати, спальні кімнати

Підлога, Г - 0,0

В - 2

-

100

-

25

15

-

0,5

-

-

Фізкультурно-оздоровчі заклади

39. Зали спортивних ігор

Г - 0,0

Б - 1

-

200

-

60

20

3,0

1,0

-

0,6

В - 2,0 з обох сторін на поздовжній осі приміщення

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

40. Зал басейну

Г - поверхня води

В - 1

-

150

-

60

15

4,0

1,0

-

0,6

Підприємства громадського харчування

41. Обідні зали ресторанів, їдалень

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

2,0

0,5

-

-

42. Роздавальні

Г - 0,8

Б - 1

-

300

.-

40

15

3,0

1,0

-

-

43. Гарячі цехи, холодні цехи, доготівельні й заготівельні цехи

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

15

3,0

1,0

-

0,7

44. Мийні кухонного та столового посуду, примiщення для різання хліба, приміщення завідувача виробництва

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

15

2,0

0,5

-

0,3

Магазини

45. Торговельні зали магазинів: книжкових, готового одягу, білизни, взуття, тканин, хутряних виробів, головних уборів, парфумерних, галантерейних, ювелірних, електро-, радіотоварів, продовольчих без самообслуговування

Г - 0,8

Б - 1

-

300

100

40

15

2,0

0,5

-

0,3

46. Торговельні зали продовольчих магазинів з самообслуговуванням

Г - 0,8

А - 2

-

400

100

40

15

2,0

0,5

-

0,3

47. Торговельні зали магазинів: посудних, меблевих, спортивних товарів, будматеріалів, елек- тропобутових приладів, канцелярських товарів

Г - 0,8

Б - 2

-

200

75

60

20

2,0

0,5

-

0,3

48. Примірочні кабіни

В - 1,5

Б - 1

-

300

-

-

20

-

-

-

-

49. Приміщення відділів замовлень, бюро обслуговування

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

2,0

0,5

-

-

50. Приміщення головних кас

Г - 0,8

Б - 1

-

300

-

40

15

3,0

1,0

1,8

0,6

51. Приміщення для підготовки товарів до продажу, майстерні в магазинах, обслуговуючі приміщення

Г - 0,8

Г -0,8

В - 1

В - 1

-

-

200

300

-

-

60

40

20

15

2,0

3,0

0,5

1,0

-

-

0,3

0,7

Підприємства побутового обслуговування

52. Лазні

а) очікувальні, остигальні

Г - 0,8

В - 1

-

150

-

90

-

-

-

-

-

б) роздягальні, мийні, душові, парильні

Підлога, Г - 0,0

Ж - 1

-

75

-

-

-

-

0,3

-

-

в) басейни

Підлога, Г - 0,0

В - 2

-

100

-

-

-

-

-

-

-

53. Перукарні

Г - 0,8

А - 2

500/300

400

-

40

10/15

-

1,0

-

0,7

54. Фотографії:

а) салони прийому та видачі замовлень

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

1,0

1,5

0,4

б) знімальний зал фотоательє

Г - 0,8

В - 2

-

100

-

-

20

-

-

-

-

в) фотолабораторії, примiщення для готування розчинів і регенерації срібла

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

-

-

-

г) приміщення для ретуші

Г - 0,8

IIIб

1000/200

-

-

40

15/20

-

-

-

-

55. Пральні:

а) відділення прийому й видачі білизни:

- прийом з міткою та
облік, видача

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

0,3

-

-

- зберігання білизни

В - 1,0

VIIб

-

75

-

60

-

-

-

-

-

б) пральні відділення:

- прання та готування
розчинів

Підлога, Г - 0,0

VI

-

200

-

401)

20

-

0,3

-

-

- зберігання пральних
матеріалів

Г - 0,8

VІІв

-

50

-

-

-

-

-

-

-

в) сушильно-прасувальне відділення:

- механічні

Г - 0,8

VI

-

200

-

401)

20

-

0,3

-

-

- ручні

Г - 0,8

IVa

-

300

-

401)

20

-

0,3

-

0,9

г) відділення розбирання й упакування білизни

Г - 0,8

VI

-

200

-

401)

20

-

0,3

-

0,2

д) ремонт білизни

Г - 0,8

IIа

2000/750

750

-

201)

10/20

-

0,3

-

1,5

56. Пральні самообслуговування

Підлога, Г - 0,0

Б - 2

-

200

60

20

-

0,3

-

0,4

57. Ательє хімічного чищення одягу

а) салон прийому та видачі одягу

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

0,3

-

0,2

б) приміщення хімічного чищення

Г - 0,8

VI

-

200

-

401)

20

-

0,3

-

0,2

в) відділення для виведення плям

Г - 0,8

IIIа

2000/200

500

-

401)

15/20

-

0,3

-

0,2

г) приміщення для зберігання хімікатів

Г - 0,8

VIIIв

-

50

-

-

-

-

-

-

-

58. Ательє виготовлення й ремонту одягу і трикотажних виробів

а) пошивні цехи

Г - 0,8 на робочих столах

IIа

2000/7504)

750

-

201)

10/20

4,0

1,5

-

0,9

б) закрійні відділення

Г - 0,8 на робочих столах

IIб

-

750

-

201)

10

-

1,5

-

0,9

в) відділення ремонту одягу

Г - 0,8

IIа

2000/7504)

750

-

201)

10/20

-

1,5

-

0,9

г) відділення підготовки прикладних матеріалів

Г - 0,8

IVa

-

300

-

401)

20

-

1,0

-

0,6

д) відділення ручного й машинного в'язання

Г - 0,8

IIв

-

500

-

201)

10

-

1,5

-

0,9

е) прасувальні, декатирувальні

Г - 0,8

IVa

-

300

-

401)

20

-

1,0

-

0,6

59. Пункти прокату:

а) приміщення для відвідувачів

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

1,0

-

0,4

б) комори

Г - 0,8

В - 1

-

150

-

-

-

-

-

-

-

60. Ремонтні майстерні:

а) виготовлення й ремонт головних уборів, кушнірські роботи

Г - 0,8

IIа

2000/7504)

750

-

201)

10/20

-

1,5

-

0,9

б) ремонт взуття, галантереї, металовиробів, виробів із пластмаси, побутових електроприладів

Г - 0,8

IIIа

2000/3004)

-

-

401)

10/15

-

1,5

-

0,9

в) ремонт годинників, ювелірні і гравірувальні роботи

Г - 0,8

IIб

3000/300

-

-

201)

10/20

-

1,5

-

0,9

г) ремонт фото-, кіно-, радіо-, і телеапаратури

Г - 0,8

IIв

2000/200

-

-

201)

10/20

-

1,5

-

0,9

61. Студія звукозапису

а) приміщення для запису та прослуховування

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

-

-

-

б) фонотеки

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

-

-

-

-

-

-

Готелі

62. Бюро обслуговування

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

0,5

-

0,3

63. Приміщення чергового обслуговуючого персоналу

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

0,5

-

0,3

64. Вітальні, номери

Г - 0,8

Б - 2

-

150

-

-

20

-

0,3

-

-

Житлові будинки, гуртожитки

65. Житлові кімнати, вітальні, спальні

Г - 0,8

В - 1

-

1503)

-

-

-

-

0,5

-

-

66. Кухні

Г - 0,8

В - 1

-

1503)

-

-

-

-

0,5

-

-

67 Коридори, ванни, санвузли

Підлога, Г - 0,0

Ж - 2

-

1503)

-

-

-

-

-

-

-

68. Загальнобудинкові приміщення:

а) вестибюлі

Підлога, Г - 0,0

З - 1

-

30

-

-

-

-

-

-

0,1

б) поповерхові коридори
й ліфтові холи

Підлога, Г - 0,0

З - 2

-

20

-

-

-

-

-

-

0,1

в) сходи й сходові площадки

Підлога, (площадки, східці)

З - 2

-

204)

-

-

-

-

0,1

-

-

Допоміжні будинки й приміщення

69. Санітарно-побутові приміщення:

а) умивальні, туалети, курильні

Підлога

Ж - 1

-

75

-

-

-

-

0,3

-

-

б) душові, гардеробні, приміщення для сушіння, обезпилювання і знешкодження одягу і взуття, приміщення для обігрівання працюючих

Підлога

Ж - 2

-

50

-

-

-

-

0,3

-

-

70. Лікувальні установи:

а) очікувальні

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

0,5

-

-

б) реєстратура, кімнати чергувань персоналу

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

0,5

-

-

в) кабінети лікарів, перев'язочні

Г - 0,8

Б - 1

-

300

-

40

15

-

1,0

-

-

г) процедурні кабінети

Г - 0,8

А - 1

-

500

-

40

10

-

0,5

-

-

Інші приміщення виробничих, допоміжних і громадських будинків

71. Вестибюльні й гардеробні вуличного одягу:

а) у вузах, школах, театрах, гуртожитках, готелях іголовних входах у великі промислові підприємства та громадські будинки

Підлога

Е

-

150

-

-

-

-

0,4

1,2

0,3

б) в інших промислових, допоміжних і громадських будинках

Підлога

Ж - 1

-

75

-

-

-

-

-

-

-

72 Сходи:

а) головні сходові площадки громадських, виробничих та допоміжних будинків

Підлога (площадки, сходи)

В - 2

-

100

-

-

-

-

0,2

-

0,14)

б) інші сходові клітки

Підлога, Г - 0,0

Ж - 2

-

50

-

-

-

-

0,1

-

0,14)

73. Ліфтові холи в громадських, виробничих і допоміжних будинках

Підлога, Г - 0,0

Ж - 1

-

75

-

-

-

-

-

-

-

74. Коридори й проходи:

а) головні коридори й проходи

Підлога, Г - 0,0

Ж - 1

-

75

-

-

-

-

0,1

-

0,14)

б) інші коридори (крім вказаних у 68б)

Підлога, Г - 0,0

Ж - 2

-

50

-

-

-

-

-

-

-

75. Машинні відділення ліфтів та приміщення для фреонових установок

Г - 0,8

З - 1

-

305)

-

-

-

-

-

-

-

76. Горища

Підлога, Г - 0,0

-

-

104), 5)

-

-

-

-

-

-

-

1) Наведений показник освітленості
2) Нормовані значення КПО підвищені в приміщеннях, спеціально призначених для роботи і навчання дітей і підлітків
3) В житлових будинках і квартирах наведені значення освітленості є рекомендованими
4) Нормовані значення встановлені на основі експертних оцінок
5) Норма освітленості дана для ламп розжарювання

Примітка 1. Наявність нормованих значень освітленості в графах обох систем штучного освітлення вказує на можливість застосування однієї із цих систем.

Примітка 2. При дробовому позначенні освітленості, наведеної в графі 4 таблиці, у чисельнику зазначена норма освітленості від загального й місцевого освітлення на робочому місці, а в знаменнику - освітленості від загального освітлення приміщення.

Примітка 3. При дробовому позначенні показника дискомфорту, наведеного в графі 7 таблиці, у чисельнику показана норма для загальної освітленості від загального у системі комбінованого освітлення, а в знаменнику - освітленість загального освітлення приміщення.

Примітка 4. При дробовому позначенні коефіцієнта пульсації, наведеного в графі 8 таблиці, у чисельнику показана норма для місцевого освітлення або одного загального освітлення, а в знаменнику - для загального освітлення.


Инженерное оборудование зданий и сооружений

ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1 РАЗРАБОТАНО:

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-
производственное предприятие "Элетер",
(Громадский Ю.С. - руководитель разработки; Сенянинов А.С.)
ГП Институт гигиены и медицинской экологии АМН Украины
им. А.Н.Марзеева (АкименкоВ.Я., д-р мед. наук; Янко Н.М., канд. мед. наук; ЯрыгинА.В., канд. биол. наук)

2 УТВЕРЖДЕНО И
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ:

приказ Министерства регионального развития и строительства Украины от 11 апреля 2008 г. № 153, введена в действие с 2008-10-01ТЕКСТ

Приложение К.

Таблица К.1 излагается в новой редакции (прилагается).

Приложение К
(рекомендуемое)

Таблица К.1 - Нормируемые показатели освещенности основных помещений общественных, жилых, вспомогательных зданий

Помещения

Плоскость
(Г - горизонтальная, В - вертикальная) нор- мирования освещенности
и КЕО, высота плоскости над полом, м

Разряд
и под-
разряд зритель-
ной работы

Искусственное освещение

Естественное освещение

Совмещенное освещение

освещенность рабочих поверхностей, лк

цилин-
дри-
ческая осве-
щен-
ность, лк

пока-
затель дис-
ком-
форта, не более

коэф-
фици-
ент пуль-
сации, %, не более

КЕО ен, %

КЕО ен, %

при комбиниро-
ванном осве-
щении

при общем осве-
щении

при верхнем или комбинированном освеще-
нии

при боковом освеще-
нии

при верхнем или комбинированном освеще-
нии

при боковом освеще-
нии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Административные здания (министерства, префектуры, муниципалитеты, управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и т.п.)

1. Кабинеты и рабочие комнаты

Г - 0,8

Б - 1

400/200

300

-

40

15

-

1,0

1,8

0,6

2. Проектные залы и комнаты, конструкторские, машинописные бюро

Г - 0,8

А - 1

600/400

500

-

40

10

5,0

2,0

3,0

1,2

3. Книгохранилища и архивы, помещения фонда открытого доступа

В -1,0
Г - 0,8
на стеллажах

-

-

75

75

-

400

-

-

60

40

-

10

-

4,0

-

1,5

-

2,4

-

0,9

4. Макетные, столярные и ремонтные мастерские

Г - 0,8 на верстаках и рабочих столах

IIIв

-

300

-

401)

15/20

4,0

1,5

2,4

1,2

5. Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, дисплейные залы

В - 1,2 на экране дисплея

Б - 2

-

200

-

-

-

-

-

-

-

Г - 0,8 на рабочих столах

А - 2

500/300

400

-

15

10

3,5

1,2

-

0,7

6. Конференц-залы, залы заседаний

Г - 0,8

Г

-

300

75

60

20

2,0

0,5

-

-

7. Читальные залы

Г - 0,8

. А - 2

300

400

15

40

15

3,0

1,0

2,1

0,7

8. Кулуары (фойе)

Пол, Г-0,0

Е

-

150

-

90

-

-

-

-

-

9. Лаборатории: органической и неорганической химии, термические, физические, спектрографические, фотометрические, микроскопные, рентгеноструктурного анализа, механические и радиоизмерительные, электронных устройств, препараторские

Г - 0,8

А - 2

300

400

-

40

10

-

1,5

-

-

10. Аналитические лаборатории

Г - 0,8

А - 1

400

400

-

40

10

-

1,5

-

-

Банковские и страховые учреждения

11. Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал, помещения для пересчета денег

Г - 0,8 на рабочих столах

А - 2

300

400

-

15

10

-

1,0

-

0,7

Общеобразовательные учебные заведения I - III уровня, профессионально-технические и высшие учебные заведения

12. Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории общеобразовательных школ, школ-интернатов, среднеспециальных и профессионально-технических учреждений

В - 1,5 на середине доски

А - 1

-

500

-

-

10

-

-

-

-

Г - 0,8 на рабочих столах и партах

А - 2

-

300

-

40

10

4,02)

2,52)

-

-

13. Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории в техникумах и высших учебных заведениях

Г - 0,8 на рабочих столах и партах

А - 2

-

400

-

40

10

4,0

2,5

-

-

14. Кабинеты информатики и вычислительной техники

В - 1,0 на экране дисплея

Б - 2

-

200

-

-

-

-

-

-

-

Г - 0,8 на рабочих столах и партах

Б - 2

500/300

400

-

15

10

5,0

2,5

2,1

-

15. Кабинеты технического черчения и рисования

В - на доске

A - 1

-

500

-

40

10

-

-

-

-

Г - 0,8 на рабочих столах и партах

A - 1

-

500

-

40

10

4,0

2,5

-

-

16. Мастерские по обработке металлов и древесины

Г - 0,8 на верстаках и рабочих столах

IIIб

100/200

300

-

40

15

4,0

2,5

-

-

17. Кабинеты обслуживающих видов труда для девочек

Г - 0,8

А - 2

-

400

-

40

10

4,02)

2,52)

-

-

18. Спортивные залы

Пол, Г - 0,0

Б - 2

-

200

-

60

20

3,02)

1,02)

1,5

1,5

В - на уровне 2,0 от пола с обеих сторон на продольной оси помещения

-

-

75

-

-

-

-

-

-

-

19. Крытые бассейны

Г - поверхность воды

В - 1

150

-

60

15

2,0

1,0

1,5

1,0

20. Актовые залы, киноаудитории

Пол, Г - 0,0

Д

-

200

.75

90

-

-

-

-

-

21. Эстрады актовых залов

В - 1,5

Г

-

300

-

-

-

-

-

-

-

22 Кабинеты и комнаты преподавателей

Г - 0,8

Б - 1

-

300

-

40

15

-

1,0

-

-

23. Рекреации

Пол, Г -0,0

Е

-

150

-

90

-

3,0

1,0

-

-

Учреждения досугового назначения

24. Залы многоцелевого назначения

Г - 0,8

А - 2

-

400

100

40

10

-

-

-

-

25. Зрительные залы театров, концертные залы

Г - 0,8

Г

-

300

100

60

-

-

-

-

-

26. Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров

Г - 0,8

Д

-

200

75

90

-

-

-

-

-

27. Выставочные залы

Г - 0,8

Д

-

2003)

75

60

-

2,0

0,5

-

0,3

28. Зрительные залы

Г - 0,8

Ж - 1

200

75

-

90

-

-

-

-

-

29. Фойе кинотеатров, клубов

Пол, Г - 0,0

Е

-

150

50

90

-

-

-

-

-

30 Комнаты кружков, музыкальные классы

Г - 0,8

Б - 1

-

300

-

40

15

-

1,0

-

-

31. Кино-, звуко- и светоаппаратные

Г - 0,8

В - 1

-

150

-

60

20

-

-

-

-

Детские дошкольные учреждения

32. Раздевальные ясельных групп

Г -0,8

Б-2

-

200 (лампы накаливания)
300 люминесцентные лампы)

-

25

15

-

1,0

-

1,0

33. Раздевальные дошкольных групп

Пол, Г - 0,0

Б - 2

-

200

-

60

15

2,5

1,5

-

1,0

34. Игровые, столовые, залы для музыкальных и физкультурных занятий

Г - 0,5

А - 2

-

400

-

15

10

4,02)

1,52)

-

1,5

35. Спальни

Г - 0,5

В - 2

-

150

-

25

15

2,0

1,5

-

-

36. Туалетные комнаты

Г - 0,5

В - 2

-

200

-

25

15

2,5

1,5

-

1,5

37. Палаты изоляторов и приемно-карантинных отделений

Г - 0,5

Б - 2

-

200

-

25

15

2,0

1,5

-

-

Санатории, дома отдыха

38. Палаты, спальные комнаты

Пол, Г - 0,0

В - 2

-

100

-

25

15

-

0,5

-

-

Физкультурно-оздоровительные учреждения

39. Залы спортивных игр

Г - 0,0

Б - 1

-

200

-

60

20

3,0

1,0

-

0,6

В - 2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

40 Зал бассейна

Г - поверхность воды

В - 1

-

150

-

60

15

4,0

1,0

-

0,6

Предприятия общественного питания

41. Обеденные залы ресторанов, столовых

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

2,0

0,5

-

-

42. Раздаточные

Г - 0,8

Б - 1

-

300

.-

40

15

3,0

1,0

-

-

43. Горячие цехи, холодные цехи, доготовочные изаготовительные цехи

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

15

3,0

1,0

-

0,7

44. Моечные кухонной и столовой посуды, помещения для резки хлеба, помещение заведующего производством

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

15

2,0

0,5

-

0,3

Магазины

45. Торговые залы магазинов: книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, продовольствия без самообслуживания

Г - 0,8

Б - 1

-

300

100

40

15

2,0

0,5

-

0,3

46. Торговые залы продовольственных магазинов с самообслуживанием

Г - 0,8

А - 2

-

400

100

40

15

2,0

0,5

-

0,3

47. Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спортивных товаров, стройматериалов, электробытовых приборов и канцелярских товаров

Г - 0,8

Б - 2

-

200

75

60

20

2,0

0,5

-

0,3

48. Примерочные кабины

В - 1,5

Б - 1

-

300

-

-

20

-

-

-

-

49. Помещения отделов заказов, бюро обслуживания

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

2,0

0,5

-

-

50. Помещения главных касс

Г - 0,8

Б - 1

-

300

-

40

15

3,0

1,0

1,8

0,6

51. Помещения для подготовки товаров к продаже, мастерские в магази-
нах, обслуживающие помещения

Г - 0,8

Г -0,8

В - 1

В - 1

-

-

200

300

-

-

60

40

20

15

2,0

3,0

0,5

1,0

-

-

0,3

0,7

Предприятия бытового обслуживания

52. Бани:

а) ожидальные, остывочные

Г - 0,8

В - 1

-

150

-

90

-

-

-

-

-

б) раздевальные, моечные, душевые, парильные

Пол, Г - 0,0

Ж - 1

-

75

-

-

-

-

0,3

-

-

в) бассейны

Пол, Г - 0,0

В - 2

-

100

-

-

-

-

-

-

-

53. Парикмахерские

Г - 0,8

А - 2

500/300

400

-

40

10/15

-

1,0

-

0,7

54. Фотографии:

а) салоны приема и выдачи заказов

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

1,0

1,5

0,4

б) съемочный зал фотоателье

Г - 0,8

В - 2

-

100

-

-

20

-

-

-

-

в) фотолаборатории, помещения для приготовления растворов и регенерации серебра

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

-

-

-

г) помещения для ретуши

Г - 0,8

IIIб

1000/200

-

-

40

15/20

-

-

-

-

55. Прачечные:

а) отделение приема и выдачи белья:

- прием с меткой и учет,
выдача

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

0,3

-

-

- хранение белья

В - 1,0

VIIб

-

75

-

60

-

-

-

-

-

б) стиральные отделения:

- стирка и приготовление
растворов

Пол, Г - 0,0

VI

-

200

-

401)

20

-

0,3

-

-

- хранение стиральных
материалов

Г - 0,8

VІІв

-

50

-

-

-

-

-

-

-

в) сушильно-гладильные отделения:

- механические

Г - 0,8

VI

-

200

-

401)

20

-

0,3

-

-

- ручные

Г - 0,8

IVa

-

300

-

401)

20

-

0,3

-

0,9

г) отделения разборки и упаковки белья

Г - 0,8

VI

-

200

-

401)

20

-

0,3

-

0,2

д) починка белья

Г - 0,8

IIа

2000/750

750

-

201)

10/20

-

0,3

-

1,5

56. Прачечные самообслуживания

Пол, Г - 0,0

Б - 2

-

200

60

20

-

0,3

-

0,4

57.Ателье химической чистки одежды:

а) салон приема и
выдачи одежды

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

0,3

-

0,2

б) помещения химической чистки

Г - 0,8

VI

-

200

-

401)

20

-

0,3

-

0,2

в) отделения выведения пятен

Г - 0,8

IIIа

2000/200

500

-

401)

15/20

-

0,3

-

0,2

г) помещения для хранения химикатов

Г - 0,8

VIIIв

-

50

-

-

-

-

-

-

-

58. Ателье изготовления иремонта одежды и трикотажных изделий:

а) пошивочные цехи

Г - 0,8 на рабочих столах

IIа

2000/7504)

750

-

201)

10/20

4,0

1,5

-

0,9

б) закройные отделения

Г - 0,8 на рабочих столах

IIб

-

750

-

201)

10

-

1,5

-

0,9

в) отделения ремонта одежды

Г - 0,8

IIа

2000/7504)

750

-

201)

10/20

-

1,5

-

0,9

г) отделения подготовки прикладных материалов

Г - 0,8

IVa

-

300

-

401)

20

-

1,0

-

0,6

д) отделения ручной и машинной вязки

Г - 0,8

IIв

-

500

-

201)

10

-

1,5

-

0,9

е) утюжные, декатировочные

Г - 0,8

IVa

-

300

-

401)

20

-

1,0

-

0,6

59. Пункты проката:

а) помещения для посетителей

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

1,0

-

0,4

б) кладовые

Г - 0,8

В - 1

-

150

-

-

-

-

-

-

-

60. Ремонтные мастерские:

а) изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы

Г - 0,8

IIа

2000/7504)

750

-

201)

10/20

-

1,5

-

0,9

б) ремонт обуви, галантереи, металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов

Г - 0,8

IIIа

2000/3004)

-

-

401)

10/15

-

1,5

-

0,9

в) ремонт часов, ювелирные и граверные работы

Г - 0,8

IIб

3000/300

-

-

201)

10/20

-

1,5

-

0,9

г) ремонт фото-, кино-, радио-, и телеаппаратуры

Г - 0,8

IIв

2000/200

-

-

201)

10/20

-

1,5

-

0,9

61. Студия звукозаписи

а) помещения для записи и прослушивания

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

-

-

-

б) фонотеки

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

-

-

-

-

-

-

Гостиницы

62. Бюро обслуживания

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

0,5

-

0,3

63 Помещения дежурного обслуживающего персонала

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

0,5

-

0,3

64. Гостиные, номера

Г - 0,8

В - 2

-

150

-

-

20

-

0,3

-

-

Жилые дома, общежития

65. Жилые комнаты, гостиные, спальни

Г - 0,8

В - 1

-

1503)

-

-

-

-

0,5

-

-

66. Кухни

Г - 0,8

В - 1

-

1503)

-

-

-

-

0,5

-

-

67 Коридоры, ванные, уборные

Пол, Г - 0,0

Ж - 2

-

1503)

-

-

-

-

-

-

-

68. Общедомовые помещения:

а) вестибюли

Пол, Г - 0,0

З - 1

-

30

-

-

-

-

-

-

0,1

б) поэтажные коридоры и лифтовые холлы

Пол, Г - 0,0

З - 2

-

20

-

-

-

-

-

-

0,1

в) лестницы и лестничные площадки

Пол, (площадки, ступени)

З - 2

-

204)

-

-

-

-

0,1

-

-

Вспомогательные здания и помещения

69. Санитарно-бытовые помещения

а) умывальные, уборные, курительные

Пол

Ж - 1

-

75

-

-

-

-

0,3

-

-

б) душевые, гардеробные, помещения для сушки, обеспыливания и обезвреживания одежды и обуви, помещения для обогревания работающих

Пол

Ж - 2

-

50

-

-

-

-

0,3

-

-

70. Здравпункты:

а) ожидальные

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

0,5

-

-

б) регистратура, комнаты дежурств персонала

Г - 0,8

Б - 2

-

200

-

60

20

-

0,5

-

-

в) кабинеты врачей, перевязочные

Г - 0,8

Б - 1

-

300

-

40

15

-

1,0

-

-

г) процедурные кабинеты

Г - 0,8

А - 1

-

500

-

40

10

-

0,5

-

-

Прочие помещения производственных, вспомогательных и общественных зданий

71. Вестибюльные и гардеробные уличной одежды:

а) в вузах, школах, театрах, общежитиях, гостиницах и главных входах в крупные промышленные предприятия, общественные здания

Пол

Е

-

150

-

-

-

-

0,4

1,2

0,3

б) в прочих промышленных вспомогательных и общественных зданиях

Пол

Ж - 1

-

75

-

-

-

-

-

-

-

72 Лестницы:

а) главные лестничные клетки общественных, производственных и вспомогательных зданий

Пол (площадки, ступени)

В - 2

-

100

-

-

-

-

0,2

-

0,14)

б) остальные лестничные клетки

Пол, Г - 0,0

Ж - 2

-

50

-

-

-

-

0,1

-

0,14)

73. Лифтовые холлы в общественных, производственных и вспомогательных зданиях

Пол, Г - 0,0

Ж - 1

-

75

-

-

-

-

-

-

-

74. Коридоры и проходы:

а) главные коридоры и проходы

Пол, Г - 0,0

Ж - 1

-

75

-

-

-

-

0,1

-

0,14)

б) другие коридоры (кроме указанных в 68б)

Пол, Г - 0,0

Ж - 2

-

50

-

-

-

-

-

-

-

75. Машинные отделения лифтов и помещения для фреоновых установок

Г - 0,8

З - 1

-

305)

-

-

-

-

-

-

-

76. Чердаки

Пол, Г - 0,0

-

-

104), 5)

-

-

-

-

-

-

-

1) Приведен показатель освещенности
2) Нормированные значения КЕО в помещениях, специально предназначенных для работы и обучения детей и подростков
3) В жилых домах и квартирах приведенные значения освещенности являются рекомендуемыми
4) Нормированные значения установлены на основе экспертных оценок
5) Норма освещенности дана для ламп накаливания

Примечание 1. Наличие нормируемых значений освещенности в графах обеих систем искусственного освещения указывает на возможность применения одной из этих систем.

Примечание 2. При дробном обозначении освещенности, приведенной в графе 4 таблицы, в числителе указана норма освещенности от общего и местного освещения на рабочем месте, а в знаменателе - освещенности от общего освещения помещения.

Примечание 3. При дробном обозначении показателя дискомфорта, приведенного в графе 7 таблицы, в числителе указана норма для общего освещения в системе комбинированного освещения, а в знаменателе - освещение общего освещения помещения.

Примечание 4. При дробном обозначении коэффициента пульсации, приведенного в графе 8 таблицы, в числителе указана норма для местного освещения или одного общего освещения , а в знаменателе - для общего освещения.


* * * * * * * * * *

Відповідальний за випуск - В.М.Чеснок

Редактор - А.О.Луковська

Комп’ютерна верстка - В.Б.Чукашкіна


Формат 60х841/8. Папір офсетний. Гарнітура "Arial.

Друк офсетний.


Державне підприємство "Укрархбудінформ".

вул. М. Кривоноса, 2А, корп. 3, м. Київ-37, 030377, Україна.

Тел. 249-36-62


Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців
ДК № 690 від 27.11.2001 р.

БУДСТАНДАРТ Online